Iniciativa të aktiviteteve të ekoturizmit në Zonat e Mbrojtura

Iniciativa të aktiviteteve të ekoturizmit në Zonat e Mbrojtura

PK Divjakë-Karavasta - 25 Shtator 2018 - Në kuadër të zbatimit të projektit “Promovimi dhe advokimi për një menaxhim të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore në zonat e...
Nxitja e krijimit dhe të funksionimit të forumeve lokale mjedisore në PK Divjakë-Karavasta

Nxitja e krijimit dhe të funksionimit të forumeve lokale mjedisore në PK Divjakë-Karavasta

Parku Kombëtar Divjakë-Karavasta - 27/06/2018Në kuadër të zbatimit të projektit “Promovimi dhe advokimi për një menaxhim të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore në zonat e...
Lançohet Bordi i Përbashkët Këshillimor Sharr/ŠarPlanina-Korab-Kortinik

Lançohet Bordi i Përbashkët Këshillimor Sharr/ŠarPlanina-Korab-Kortinik

31 Maj 2018 - Popova Shapka - Maqedoni - Në kuadër të projektit "Shërbimet e Ekosistemit Ndërkufitar" të mbështetur nga GIZ u lançua Bordi Ndërkufitar i Përbashkët Këshillimor...
Ditari Natyrës Nr.64 - Shtator 2018

Ditari Natyrës Nr.64 - Shtator 2018

Në këtë numër do të gjeni: Një e shkuar e pa zbuluar apo një e ardhme me përgjegjësi... Monitorimi i specialistëve italianë - plazhet shqiptare të përshtatshme për breshkat...
Fuqizimi i OMShC-ve për të promovuar mbrojtjen e natyrës në Shqipëri

Fuqizimi i OMShC-ve për të promovuar mbrojtjen e natyrës në Shqipëri

PK Shebenik-Jabllanicë - 20/06/2017 - Në kuadër të projektit “Fuqizimi i Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile për të promovuar mbrojtjen e natyrës në Shqipëri”, nën...
Shërbimet e Ekosistemit Ndërkufitar

Shërbimet e Ekosistemit Ndërkufitar

21 Maj 2018 - Kukës - U mbajt në Kukës tryeza e rrumbullakët e rradhës e organizuar nga INCA mbi "Analizën e aktorëve lokal në këndvështrimin e menaxhimit ndërkufitar të ekosistemeve...
Ditari Natyrës Nr.63 - Gusht 2018

Ditari Natyrës Nr.63 - Gusht 2018

Broshura PDF: Shiko dokumentin
Në këtë numër do të gjeni: ...me këtë rast Ju kujtojmë se… Trashëgimia Natyrore e Shqipërisë - UNESCO ILIRIA vazhdon konsultimet mbi krijimin dhe funksionimin e forumeve lokale...
Nxitja e krijimit dhe të funksionimit të forumeve lokale mjedisore

Nxitja e krijimit dhe të funksionimit të forumeve lokale mjedisore

Parku Kombetar Shebenik-Jabllanice - 19/062018 - Në kuadër të zbatimit të projektit “Promovimi dhe advokimi për një menaxhim të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore në...
Takim i Rrjetit CO-SEED në Malin e Zi

Takim i Rrjetit CO-SEED në Malin e Zi

15-16 Maj 2018 - Podgoricë, Mali i Zi - U mbajt në Podgoricë takimi dy ditor i rrjetit të OSHC-ve, i cili u formua në kuadër të projektit "Shoqëria civile vepron për zhvillimin e...
TRASHËGIMIA NATYRORE E SHQIPËRISË - UNESCO

TRASHËGIMIA NATYRORE E SHQIPËRISË - UNESCO

Pyjet primar të Ahut të Karpateve dhe në rajonet e tjera të Evropës (Shqipëri, Austri, Belgjikë, Bullgari, Kroaci, Gjermani, Itali, Rumani, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Ukrainë), përfshihen...
Procedura e VNM / VSM në një tryezë të rrumbullakët me median

Procedura e VNM / VSM në një tryezë të rrumbullakët me median

Trajnim dhe bashkëbisedim me mediat - “Procedurat e VNM/VSM – analiza, rekomandimet dhe shembujt më të mirë të zbatimit të tyre” Tiranë, 13.06.2018 – Zhvillimi social-ekonomik i vendit...
Ditari Natyrës Nr.61 - Qershor 2018

Ditari Natyrës Nr.61 - Qershor 2018

Në këtë numër do të gjeni: ...me këtë rast Ju kujtojmë se... Biodiversiteti i Liqenit të Shkodrës dhe lumit Buna Lançohet Projektit Blue Land /Territoret Blu Takim i Rrjetit CO-SEED në...
Ditari Natyrës Nr.62 - Korrik 2018

Ditari Natyrës Nr.62 - Korrik 2018

Në këtë numër do të gjeni:   ...me këtë rast Ju kujtojmë se… Tryeza e 3-të GEO e Evropës Juglindore Studentët janë ekspertët e ardhshëm të mjedisit, por sëpari janë...
Studentët janë ekspertët e arshshëm të mjedisit, por së pari janë qytetarë

Studentët janë ekspertët e arshshëm të mjedisit, por së pari janë qytetarë

Tiranë, 13.06.2018 – Për të promovuar listat e kontrollit për vlerësimin e studimeve të VNM dhe VSM ekipi i projektit CO-SEED (i përbërë nga organizatat e shoqërisë civile INCA,...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: