Organizatat e shoqërisë civile njëzëri kundër ndryshimeve në ligjin për Zonat e Mbrojtura

Organizatat e shoqërisë civile njëzëri kundër ndryshimeve në ligjin për Zonat e Mbrojtura

Deklaratë e përbashkët për shtyp e OJF-ve mjedisore Organizatat e shoqërisë civile njëzëri kundër ndryshimeve në ligjin për Zonat e Mbrojtura Tiranë, 16 shkurt 2024. Organizatat e...
Hartëzimi i vlerave natyrore - PK Alpet e Shqipërisë

Hartëzimi i vlerave natyrore - PK Alpet e Shqipërisë

Hartëzimi i vlerave natyrore - PK Alpet e Shqipërisë U rikthyem përsëri në zonën e Parkut Kombëtar të Alpeve të Shqipërisë me qëllimin e prezantimit të gjetjeve dhe vlerësimit të...
Në Kukës me grupet e interesit në kuadër të projektit Qeverisja e mirë për ruajtje efektive dhe të barabartë

Në Kukës me grupet e interesit në kuadër të projektit Qeverisja e mirë për ruajtje efektive dhe të barabartë

Në Kukës me grupet e interesit në kuadër të projektit Qeverisja e mirë për ruajtje efektive dhe të barabartë Përkufizimi i thjeshtë i qeverisjes – kush mban pushtetin, autoritetin dhe...
A është më mirë të pyllëzojmë apo të lëmë pyjet të rigjenerohen natyrshëm?

A është më mirë të pyllëzojmë apo të lëmë pyjet të rigjenerohen natyrshëm?

A është më mirë të pyllëzojmë apo të lëmë pyjet të rigjenerohen natyrshëm?   Kombet po zotohen të mbjellin miliarda drurë. Por studimet e reja tregojnë se kemi nënvlerësuar...
Zonat Natyra 2000 – e ardhmja e zhvillimit të qëndrueshëm me bazë natyrën

Zonat Natyra 2000 – e ardhmja e zhvillimit të qëndrueshëm me bazë natyrën

Konferenca Kombëtare “ZONAT 2000 – E ARDHMJA E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM ME BAZË NATYRËN”...   Konferenca u organizua me rastin e mbylljes së projektit “Fuqizimi i OJQ-ve...
Ndalesa e rradhës ishte Malësia e Madhe dhe PK Alpet e Shqipërisë...

Ndalesa e rradhës ishte Malësia e Madhe dhe PK Alpet e Shqipërisë...

Ndalesa e rradhës ishte Malësia e Madhe dhe PK Alpet e Shqipërisë...   Në kuadër të projektit Qeverisja e mirë për ruajtje efektive dhe të barabartë, INCA shvilloi takimin e...
Mekanizmi i ankesave dhe reagimit për kufizimet e pavullnetshme në kuadër të mirë qeverisjes së zonave të mbrojtura

Mekanizmi i ankesave dhe reagimit për kufizimet e pavullnetshme në kuadër të mirë qeverisjes së zonave të mbrojtura

Për më tepër, ju lutemi klikoni dhe shkarkoni dokumentin këtu: - Mekanizmi i ankesave dhe reagimit për kufizimet e pavullnetshme në kuadër të mirë qeverisjes së zonave të mbrojtura / Parku...
Ndalesa e rradhës ishte Tropoja dhe PK Alpet e Shqipërisë...

Ndalesa e rradhës ishte Tropoja dhe PK Alpet e Shqipërisë...

Ndalesa e rradhës ishte Tropoja dhe PK Alpet e Shqipërisë...   Në kuadër të projektit Qeverisja e mirë për ruajtje efektive dhe të barabartë, INCA shvilloi takimin e rradhës me...
Në Peshkopi me grupet e interesit në kuadër të projektit Qeverisja e mirë për ruajtje efektive dhe të barabartë

Në Peshkopi me grupet e interesit në kuadër të projektit Qeverisja e mirë për ruajtje efektive dhe të barabartë

Në Peshkopi me grupet e interesit në kuadër të projektit "Qeverisja e mirë për ruajtje efektive dhe të barabartë"...   Menaxhimi i zonave të mbrojtura natyrore është...
QËNDRIM NË LIDHJE ME PROJEKTLIGJIN "PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 81/2017 “PËR ZONAT E MBROJTURA"

QËNDRIM NË LIDHJE ME PROJEKTLIGJIN "PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 81/2017 “PËR ZONAT E MBROJTURA"

QËNDRIM NË LIDHJE ME PROJEKTLIGJIN "PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 81/2017 “PËR ZONAT E MBROJTURA" Ne, organizata të shoqërisë civile dhe ekspertë në fushën e...
Në Vlorë nga Takimi i dytë konsultativ me aktorët lokalë dhe rajonal...

Në Vlorë nga Takimi i dytë konsultativ me aktorët lokalë dhe rajonal...

Në Vlorë nga Takimi i dytë konsultativ me aktorët lokalë dhe rajonal...   INCA në bashkëpunim me shoqatën Shoqata Flag Pine, Vlorë, organizuan takimin e dytë konsultativ me...
Kërkuesit shkencor përgatiten në auditorët e universiteteve dhe atje ata marrin konceptet dhe praktikat bazë të ruajtjes së vlerave natyrore

Kërkuesit shkencor përgatiten në auditorët e universiteteve dhe atje ata marrin konceptet dhe praktikat bazë të ruajtjes së vlerave natyrore

Kërkuesit shkencor përgatiten në auditorët e universiteteve dhe atje ata marrin konceptet dhe praktikat bazë të ruajtjes së vlerave natyrore.   Këtë përgatitje e gjetëm në...
Hartëzimi i vlerave natyrore - PN Korab - Koritnik

Hartëzimi i vlerave natyrore - PN Korab - Koritnik

Hartëzimi i vlerave natyrore - PN Korab - Koritnik Takuam përsëri në zonën e Parkut Natyror Korab-Koritnik në Kukës, grupin e aktorëve, të cilësuar të rëndësishëm për qeverisjen e...
Me sudentet e Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë

Me sudentet e Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë

Me sudentet e Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë   Studentët e rinj të degës së biologjisë detare ishin grupi i radhës për...
Në Shkodër nga Takimi i dytë konsultativ me aktorët lokalë dhe rajonal

Në Shkodër nga Takimi i dytë konsultativ me aktorët lokalë dhe rajonal

Në Shkodër nga Takimi i dytë konsultativ me aktorët lokalë dhe rajonal...   Inca Shqipëria në bashkëpunim me shoqatën Federata e Pyjeve dhe Kullotave Komunale, Shkodër,...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: