Të Advokojmë për Ruajtjen dhe Promovimin e Natyrës Shqiptare

Të Advokojmë për Ruajtjen dhe Promovimin e Natyrës Shqiptare

Formalizimi i Rrjetit Kombëtar “Të Advokojmë për Ruajtjen dhe Promovimin e Natyrës Shqiptare” Tiranë, 29.09.2020 - Problemet kryesore në ruajtjen e natyrës dhe...
Puna me median

Puna me median

Puna me median Fushata ndërgjegjësuese është një seri iniciativash që kanë për qëllim ngritjen e interesit publik ose politik në një çështje specifike. Jep mesazhe bindese të bazuara...
Rezervati Natyror i Menaxhuar “Kune-Vain-Tale”

Rezervati Natyror i Menaxhuar “Kune-Vain-Tale”

Rezervati Natyror i Menaxhuar “Kune-Vain-Tale” Vendndodhja: Qarku i Lezhë. Sipërfaqja totale: 4,393.2ha Statusi: Rezervat Natyror i Menaxhuar/Park Natyror, Kategoria e IV-t (IUCN). Shpallur...
Aktivitetet e projektit

Aktivitetet e projektit

Takimi hapjes së projektit “Promovimi i përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore të ekosistemit të rezervatit natyror Kune - Vain - Tale" Lezhë, dt.10.05.2019 - Në sallën e...
Advokacia dhe Media

Advokacia dhe Media

Advokacia dhe Media Media është një mënyrë se si të rritet rëndësia e kauzës duke e sjellë atë në publik përmes mediave dhe duke ndërtuar një komunitet mbështetësish. Komunikimi...
Parku Kombëtar “Shebenik-Jabllanicë”

Parku Kombëtar “Shebenik-Jabllanicë”

Parku Kombëtar “Shebenik-Jabllanicë” Vendndodhja: Qarku i Elbasanit dhe i Dibrës. Sipërfaqja totale: 33,927.7ha. Statusi: Park Kombëtar, Kategoria II, IUCN; miratuar me VKM nr. 640, datë...
Ç’farë duhet të dini për advokacinë?

Ç’farë duhet të dini për advokacinë?

Ç’farë duhet të dini për advokacinë? Advokimi është një strategji për të ndikuar në politikë-bërësit (p.sh. njerëzit me pushtet formal politik si anëtarë të parlamentit, zyrtarë...
Integrimi i medias sociale në punën e advokim-lobimit

Integrimi i medias sociale në punën e advokim-lobimit

Integrimi i medias sociale në punën e advokim-lobimit Mjetet e medias sociale ofrojnë një gamë të gjerë mundësish për të rritur/ndikluar procesin e advokim-lobimit. Mediat sociale janë...
Parku Kombëtar “Divjakë-Karavasta”

Parku Kombëtar “Divjakë-Karavasta”

Parku Kombëtar “Divjakë-Karavasta” Vendndodhja: Qarku i Fierit dhe i Tiranës. Sipërfaqja totale: 22.230.2 ha. Statusi: Park Kombëtar, Kategoria II, IUCN; miratuar me VKM nr. 687, datë...
Ç’farë duhet të dini për lobimin?

Ç’farë duhet të dini për lobimin?

Ç’farë duhet të dini për lobimin? Termi “Lobim” përshkruan përpjekjet e drejtpërdrejta për të ndikuar tek politikë bërësit, zyrtarët publikë apo vendimmarrësit e tjerë, përmes...
AKTET LIGJORE DHE NËNLIGJORE NË LIDHJE ME ZONAT E MBROJTURA DHE BURIMET NATYRORE

AKTET LIGJORE DHE NËNLIGJORE NË LIDHJE ME ZONAT E MBROJTURA DHE BURIMET NATYRORE

AKTET LIGJORE DHE NËNLIGJORE NË LIDHJE ME ZONAT E MBROJTURA DHE BURIMET NATYRORE   *** LIGJE PËR ZONAT E MBROJTURA Ligj, Nr.81, Dt.Aktit:04.05.2017, Dt.Miratimit:04.05.2017,...
Ç’farë duhet të dini për një mesazh advokim-lobimi?

Ç’farë duhet të dini për një mesazh advokim-lobimi?

Ç’farë duhet të dini për një mesazh advokim-lobimi? Një mesazh gjithëpërfshirës duhet përshkruar në strategjinë e advokim-lobimit. Nëse mesazhet janë të shumta, të paqarta ose...
Zonë e Mbrojtur “Gjiri i Porto Palermos-Llamani”

Zonë e Mbrojtur “Gjiri i Porto Palermos-Llamani”

Zonë e Mbrojtur “Gjiri i Porto Palermos-Llamani” Vendndodhja: Himarë. Sipërfaqja e përgjithshme: 2,067.75 ha, nga e cila 315.36 ha (15.25%) tokësore dhe 1,752.39 ha (84.75%) detare. Zona...
Parku Kombëtar “Divjakë-Karavasta”

Parku Kombëtar “Divjakë-Karavasta”

Parku Kombëtar “Divjakë-Karavasta” Vendndodhja: Qarku i Fierit dhe i Tiranës. Sipërfaqja totale: 22.230.2 ha. Statusi: Park Kombëtar, Kategoria II, IUCN; miratuar me VKM nr. 687, datë...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: