Të Advokojmë për Ruajtjen dhe Promovimin e Natyrës Shqiptare

Të Advokojmë për Ruajtjen dhe Promovimin e Natyrës Shqiptare

Formalizimi i Rrjetit Kombëtar “Të Advokojmë për Ruajtjen dhe Promovimin e Natyrës Shqiptare” Tiranë, 29.09.2020 - Problemet kryesore në ruajtjen e natyrës dhe...
Aktivitetet e projektit

Aktivitetet e projektit

Takimi hapjes së projektit “Promovimi i përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore të ekosistemit të rezervatit natyror Kune - Vain - Tale" Lezhë, dt.10.05.2019 - Në sallën e...
Ç’farë duhet të dini për lobimin?

Ç’farë duhet të dini për lobimin?

Ç’farë duhet të dini për lobimin? Termi “Lobim” përshkruan përpjekjet e drejtpërdrejta për të ndikuar tek politikë bërësit, zyrtarët publikë apo vendimmarrësit e tjerë, përmes...
Ç’farë duhet të dini për advokacinë?

Ç’farë duhet të dini për advokacinë?

Ç’farë duhet të dini për advokacinë? Advokimi është një strategji për të ndikuar në politikë-bërësit (p.sh. njerëzit me pushtet formal politik si anëtarë të parlamentit, zyrtarë...
Ç’farë duhet të dini për një mesazh advokim-lobimi?

Ç’farë duhet të dini për një mesazh advokim-lobimi?

Ç’farë duhet të dini për një mesazh advokim-lobimi? Një mesazh gjithëpërfshirës duhet përshkruar në strategjinë e advokim-lobimit. Nëse mesazhet janë të shumta, të paqarta ose...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: