Shërbime

Shërbime

INCA ofron shërbimet kryesore të saj në pjesën kërkimore e studimore dhe proçesin e ngritjes së kapaciteteve. Drejtimet kryesore të shërbimeve janë: Vlerësime për biodiversitetin dhe...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: