Shërbime

Shërbime

INCA ofron shërbimet kryesore të saj në pjesën kërkimore e studimore dhe proçesin e ngritjes së kapaciteteve. Drejtimet kryesore të shërbimeve janë:

  • Vlerësime për biodiversitetin dhe “shërbimet mjedisore”;
  • Kryerja e studimeve të visibilitetit dhe përgatitja e dokumentave strategjike;
  • Përgatitja e planeve të menaxhimit (zonat e mbrojura, zonat bregdetare, pyjet, plane turizmi);
  • Trajnime për edukimin mjedisor dhe aktivitet për ngritje kapacitetesh;
  • Përgatitja e datebase-ve dhe të kartografimit (GIS);
  • Organizimi dhe lehtësimi i takimeve e workshope-ve.
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: