Projekti "BLUE LAND"

Projekti "BLUE LAND"

Projekti "BLUE LAND" ka për qëllim të përcaktojë dhe të zhvillojë një model novator të bashkëmenaxhimit të burimeve detare dhe bregdetare bazuar në përfshirjen e...

Albanian Civil Society for an European Environment

  Programi ACHIEVE (Shoqëri civile shqiptare Për një Mjedis Evropian në Shqipëri) Promovimi i Ruajtjes së Natyrës dhe Roli i OJF-ve Mjedisore / Nihat...
Projekte IPA

Projekte IPA

                      Në...
IPA Shqipëri - Mali i Zi

IPA Shqipëri - Mali i Zi

Të mbështesim propozimin e Rezervës së Biosferës Ndërkufitare të zonës së Liqenit të Shkodrës, nëpërmjet metodave të...
Projektet

Projektet

INCA që prej momentit të krijimit ka realizuar një sërë aktivitetesh dhe projektesh (deri tani më shumë se 60 kontrata), disa prej tyre më bashkpunim edhe me organizata të tjera. Klientët e...

GEO-CRADLE

Athinë, Greqi, 18 – 19.02.2016 Projekti i Bashkimit Europian “GEO-CRADLE” u lançua me sukses me qëllimin krijimin e një rrjetit aktorësh dhe një Qendre të Dhënash për...
IPA Shqipëri - Greqi

IPA Shqipëri - Greqi

Ekomuzeumi i Lumit Vjosa/Aoos, promovimi dhe mbrojtja e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të basenit të Lumit...
POSEDONIA

POSEDONIA

{tab Tab Title 1} Your text... {tab Tab Title 2} Your text... {/tabs}{tab Tab Title 1} Your text... {tab Tab Title 2} Your text... {/tabs}{tab Tab Title 1} Your text... {tab Tab Title 2} Your...

CO-SEED

Faqja web e CO-SEED http://co-seed.eu/ Shoqëria civile vepron për mjedisin e shëndoshë dhe zhvillimin...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: