CO-SEED

Faqja web e CO-SEED

http://co-seed.eu/


Shoqëria civile vepron për mjedisin e shëndoshë dhe zhvillimin socio-ekonomik

http://www.inca-al.org/index.php/sq/item/515-shoqeria-civile-vepron-per-mjedisin-e-shendoshe-dhe-zhvillimin-socio-ekonomik


NJOFTIM PËR SHTYP / 11.07.2016

http://www.inca-al.org/index.php/sq/item/519-njoftim-per-shtyp


NJOFTIM PËR SHTYP / 03.10.2016

http://www.inca-al.org/index.php/sq/item/534-njoftim-per-shtyp-co-seed


 Memorandum Mirëkuptimi midis CO-SEED dhe AKM

http://www.inca-al.org/sq/item/557-memorandum-mirekuptimi-midis-co-seed-dhe-akm


Organizatat Mjedisore aktive në ndjekjen e proçedurave të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis në të gjitha fazat

http://milieukontakt.org/sq/arkiva2/405-organizatat-mjedisore-aktive-ne-ndjekjen-e-procedurave-te-vleresimit-te-ndikimit-ne-mjedis-ne-te-gjitha-fazat


Procedurat e VNM/VSM: bazat ligjore dhe roli i pjesëmarrjes së publikut

http://co-seed.eu/sq/shtypi/procedurat-e-vnmvsm-bazat-ligjore-dhe-roli-i-pjesemarrjes-se-publikut/65


Shoqatat mjedisore aktive ndaj projektit të propozuar për ndërtimin e një resorti

http://co-seed.eu/sq/shtypi/shoqatat-mjedisore-aktive-ndaj-projektit-te-propozuar-per-ndertimin-e-nje-resorti/101


Monitorimi i procedurave te VNM nga komunitetet lokale

http://co-seed.eu/sq/shtypi/monitorimi-i-procedurave-te-vnm-nga-komunitetet-lokale/107


Trajnim për VNM/VSM

http://co-seed.eu/sq/shtypi/trajnim-per-vnmvsm/96

 


Legjislacioni horizontal dhe monitorimi i Raporteve të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

 http://co-seed.eu/sq/shtypi/legjislacioni-horizontal-dhe-monitorimi-i-raporteve-te-vleresimit-te-ndikimit-ne-mjedis/122


Elbasan: Kur organizatat dhe mediat monitorojnë VNM-të

http://milieukontakt.org/sq/kreu/95-lajme/415-elbasan-kur-organizatat-dhe-mediat-monitorojne-vnm-te


CO-SEED / Trajnim rajonal mbi proçedurat e VNM dhe VSM

http://www.inca-al.org/sq/item/600-co-seed-trajnim-rajonal-mbi-procedurat-e-vnm-dhe-vsm


 Mali i Krujës copëtohet përditë nga guroret e shumta

http://co-seed.eu/index.php/sq/shtypi/mali-i-krujes-copetohet-perdite-nga-guroret-e-shumta/201


Monitorimi i proçedurave të VNM

http://co-seed.eu/sq/shtypi/monitorimi-i-procedurave-te-vnm/228


Tryezë të rrumbullakët me mediat - “Procedurat e VNM/VSM – analiza, rekomandimet dhe shembujt më të mirë të zbatimit të tyre”

http://www.inca-al.org/sq/item/611-tryeze-te-rrumbullaket-me-mediat-procedurat-e-vnm-vsm


Procedurat e VNM/VSM – analiza, rekomandimet dhe shembujt më të mirë të zbatimit të tyre

http://www.inca-al.org/sq/item/631-procedurat-e-vnm-vsm-analiza-rekomandimet-dhe-shembujt-me-te-mire-te-zbatimit-te-tyre


Lista e kontrollit për studimet e VNM dhe VSM

http://inca-al.org/sq/item/651-lista-e-kontrollit-per-studimet-e-vnm-dhe-vsm

http://inca-al.org/sq/publikimet/publikime/item/658-liste-kontrolli-per-shqyrtimin-e-studimeve-te-vnm

http://inca-al.org/sq/publikimet/publikime/item/657-liste-kontrolli-per-shqyrtimin-e-studimeve-te-vsm


Procedurat e VNM / VSM në një tryezë të rrumbullakët me median

http://inca-al.org/sq/item/671-procedura-e-vnm-vsm-ne-nje-tryeze-te-rrumbullaket-me-median

 


 

OSHC-të praktikojnë VNM-në të gjitha Fazat

http://milieukontakt.org/sq/kreu/95-lajme/451-oshc-te-praktikohen-ne-aplikimin-e-vleresimit-te-ndikimit-ne-mjedis

 


 

 Shoqëri pjesëmarrëse në vendimmarrje

http://www.eden-al.org/index.php/al/lajme/612-shoqeri-pjesemarrese-ne-vendimmarrje


 

Procedurat e VNM - PRAKTIKAT E ZBATUARA

http://inca-al.org/sq/item/696-procedurat-e-vnm-praktikat-e-zbatuara


 

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: