IPA Shqipëri - Mali i Zi

IPA Shqipëri - Mali i Zi

Të mbështesim propozimin e Rezervës së Biosferës Ndërkufitare të
zonës së Liqenit të Shkodrës, nëpërmjet metodave të pjesëmarrjes

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: