IPA Shqipëri - Greqi

IPA Shqipëri - Greqi

Ekomuzeumi i Lumit Vjosa/Aoos, promovimi dhe mbrojtja e
trashëgimisë natyrore dhe kulturore të basenit të Lumit Vjosa/Aoos
(VAEcoM)

 

http://www.ecomuseum.eu/

 

http://www.ecomuseum.eu/virtual-tour/en/intro.html

 

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: