Projektet

Projektet

INCA që prej momentit të krijimit ka realizuar një sërë aktivitetesh dhe projektesh (deri tani më shumë se 60 kontrata), disa prej tyre më bashkpunim edhe me organizata të tjera.

Klientët e organizatës janë: Bashkimi Europian, WWF, IUCN, Fondi Global i Mjedisit (GEF), UNDP, Banka Botërore, Qëndra Rajonal e e Mjedisit (REC), UNEP/MAP, Ministria e Mjedisit, Ambasada USA, UNICEF, Këshilli i Europës, EBRD, SNV, etj.

Pjesa më e madhe e projekteve janë zbatuar brenda territorit të Shqipërise, por me perpjekjet e kohëve të fundit pjesa më e madhe e projektve zbatohet pergjatë kufijve (Mali i Zi, Maqedoni dhe Greqi). Buxheti vjetor i organizatës lëviz ndërmjet 250.000 – 300.000 Euro. Për detaje të mëtejshme mund të shikoni listen e projekteve në fund të dokumentit, që janë zbatuar nga kjo organizate dhe ne bashëkpunim me organizata te tjera.

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: