Projekti "BLUE LAND"

Projekti "BLUE LAND"

Projekti "BLUE LAND" ka për qëllim të përcaktojë dhe të zhvillojë një model novator të bashkëmenaxhimit të burimeve detare dhe bregdetare bazuar në përfshirjen e drejtpërdrejtë të komuniteteve vendore, si në identifikimin e objektivave të zhvillimit, ashtu dhe në arritjen e prioriteteve të identifikuara. "BLUE LAND" është një zonë e kufizuar detare dhe bregdetare, ku komuniteti vendor është i angazhuar drejtpërdrejt në menaxhimin e burimeve natyrore, me synimin garantimin e qëndrueshmërisë në të ardhmen. Modeli, i zbatuar në tri zona pilote: Porto Palermo (Shqipëri), Ada Bojana (Mali i Zi) dhe Tricase (Itali), ka për qëllim të mbrojë dhe ruajë burimet detare dhe bregdetare, nëpërmjet një qasje përmes ekosistemeve, për të siguruar vazhdimësi në shpërndarjen e shërbimeve të ekosistemeve, duke ruajtur habitatet dhe biodiversitetin.
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: