Workshop trajnues "Planifikimi Hapësinor i Integruar"

Workshop trajnues "Planifikimi Hapësinor i Integruar"

Në datat 17-19 Prill 2012, në ambientet e INCA-s u zhvillua workshop-i trajnues për DSS (ISP 4.0 toolset)(Planifikimi Hapësinor i Integruar 4.0 paketë software), i cili synoi të rrisë...
Zhvillohet takimi i dytë për Peizazhin e Mbrojtur Tokësor dhe Ujor të Lumit Buna

Zhvillohet takimi i dytë për Peizazhin e Mbrojtur Tokësor dhe Ujor të Lumit Buna

Në datat 22-24 Shkurt 2012, u zhvillua në Dajç të Shkodrës takimi i dytë lokal për të prezantuar detajet e planit për zbatimin e projektit dhe objektivat kryesorë për përgatitjen e planit...
Organizohet ceremonia përmbyllëse e projektit “Të mbështesim propozimin e Rezervës së Biosferës..."

Organizohet ceremonia përmbyllëse e projektit “Të mbështesim propozimin e Rezervës së Biosferës..."

Në kuadër të projektit “Të mbështesim propozimin e Rezervës së Biosferës Ndërkufitare të zonës së Liqenit të Shkodrës, nëpërmjet metodave të pjesëmarrjes”, pjesë e...
Trainimi mbi “Komunikimin dhe aftësitë e prezantimit”

Trainimi mbi “Komunikimin dhe aftësitë e prezantimit”

Në datën 4-5 Prill 2012, INCA organizoi në ambientet e saj një seminar trainimi mbi “Komunikimin dhe aftësitë e prezantimit”. Qëllimi i këtij trainimi ishte të zhvillojë aftesitë e...
Zhvillohet forumi i OJQ-ve mbi Planin e Veprimit Antikorrupsion 2011-2013

Zhvillohet forumi i OJQ-ve mbi Planin e Veprimit Antikorrupsion 2011-2013

Projekti i përbashkët i Këshillit të Europës dhe Bashkimit Europian kundër korrupsionit në Shqipëri, organizoi në datë 20 shkurt 2012, në mjediset e Hotel Tirana International, forumin e...
Takim i Green Belt për Evropën Jug-Lindore

Takim i Green Belt për Evropën Jug-Lindore

Nga 16-19 nëntor 2011, më shumë se 50 përfaqësues të organizatave qeveritare dhe joqeveritare u takuan në Ulqin të Malit të Zi për të diskutuar për të ardhmen e Green Belt në Evropën...
Workshop "Ekosistemet e ujërave të ëmbël, efektet e digave dhe hidrocentralet e qëndrueshëm”

Workshop "Ekosistemet e ujërave të ëmbël, efektet e digave dhe hidrocentralet e qëndrueshëm”

Në datën 2-3 Prill 2012, INCA organizoi workshop-in kombëtar për “Ekosistemet e ujërave të ëmbël, efektet e digave dhe hidrocentralet e qëndrueshëm”. Ky workshop u zhvillua në kuadër...
Takim mbi planin e Integruar të Burimeve ujore për Buna/Bojana Delta

Takim mbi planin e Integruar të Burimeve ujore për Buna/Bojana Delta

Në datë 1-2 Shkurt 2012, Dr Z. Dedej, si koordinator lokal dhe katër ekspertë, morën pjesë në takimin e mbajtur në Podgoricë me ekspertët malazezë mbi zhvillimin e planit të Integruar të...
Seminari "Proceset emerald biogjeografike në Ballkanin Perëndimor"

Seminari "Proceset emerald biogjeografike në Ballkanin Perëndimor"

ETC/BD dhe Këshilli i Evropës organizoi seminarin "proceset emerald biogjeografike në Ballkanin Perëndimor – Seminai i dytë biogjeografik". Seminari përgatitor biogjeografik ku...
Bjeshkët e Namuna

Bjeshkët e Namuna

Në kuadër të projektit "Mbështetja e komuniteteve rurale dhe peisazheve tradicionale nëpërmjet qeverisjes për forcimin mjedisor në zonat kufitare të zonave të mbrojtura të Harkut...
Partneriteti Strategjik për Ekosistemet e mëdha të Detit Mesdhe

Partneriteti Strategjik për Ekosistemet e mëdha të Detit Mesdhe

Në kuadër të Partneritetit Strategjik për Ekosistemet e mëdha të Detit Mesdhe dhe në lidhje me komponentin rajonal për zhvillimin e planeve të Integruar për Menaxhimin e Burimeve Ujore...
Kurs Trajnimi Teknik në kuadër të projektit "Të mbështesim propozimin e Rezervës së Biosferës Ndërkufitare..."

Kurs Trajnimi Teknik në kuadër të projektit "Të mbështesim propozimin e Rezervës së Biosferës Ndërkufitare..."

Në kuadër të projektit “Të mbështesim propozimin e Rezervës së Biosferës Ndërkufitare të zonës sëLiqenit të Shkodrës, nëpërmjet metodave të pjesëmarrjes”, pjesë e programit IPA...
Zhvillohet takimi i parë në kuadër të projektit “Parqet e Harkut Dinarik”

Zhvillohet takimi i parë në kuadër të projektit “Parqet e Harkut Dinarik”

Në datat 12-14 Mars 2012, në Beograd u mbajt takimi i parë në kuadër të projektit “Parqet e Harkut Dinarik”. Ky projekt drejtohet nga WWF - Programi i Mesdheut dhe financohet nga Ministria...
Zhvillohet takimi i parë lokal mbi Peizazhin e Mbrojtur Tokësor dhe Ujor të Lumit Buna

Zhvillohet takimi i parë lokal mbi Peizazhin e Mbrojtur Tokësor dhe Ujor të Lumit Buna

Në datat 25-26 Janar, u zhvillua në Velipojë takimi i parë lokal për të prezantuar detajet e planit për zbatimin e projektit dhe objektivat kryesorë për përgatitjen e planit të menaxhimi...
Zhvillohet Konferenca vjetore e EUROPARC 2011

Zhvillohet Konferenca vjetore e EUROPARC 2011

Dr.Genti Kromidha mori pjesë në konferencën vjetore të EUROPARC 2011 të mbajtur në Bad Urach të Gjermanisë nga 21-25 Shtator 2011. Konferenca, e titulluar "Përfitimet për natyrën dhe...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: