Ditari Natyrës Nr.47 - Prill 2017

Ditari Natyrës Nr.47 - Prill 2017

Në këtë numër do të gjeni:

  • ...me këtë rast Ju kujtojmë se... -
  • Ruajtja e natyrës dhe e biodiversitetit kërkon përgjegjshmëri gjithëpërfshirëse në Shqipëri / nga Nihat Dragoti -
  • Mision monitorimi nga BB i investimeve të CEPF -
  • Grupimi “Të Mbrojmë Lumenjtë” kërkon Moratorium për Hidrocentralet -
  • Grupi i Shoqatave Mjedisore - Letër Pozicionimi për masterplanin “Resort Divjakë Albania” -
  • Organizatat mjedisore aktive në ndjekjen e procedurave të VNM në të gjitha fazat -
  • Procedurat e VNM/VSM; Bazat ligjore dhe roli i pjesëmarrjes së publikut -
  • Njoftime
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: