Shpallet i Pari Park Natyror Rajonal

Shpallet i Pari Park Natyror Rajonal

Me Vendimin Nr.16, datë 03.04.2013, Këshilli i Qarkut Dibër shpalli liqenin e Ulzës dhe zonën përreth tij si \\"Park Natyror Rajonal\\". Ky vendim mbështetet mbi ligjin e Zonave të...
OJQ-të dhe bizneset ndërmarrin iniciativën madhore për pastrimin e deteve

OJQ-të dhe bizneset ndërmarrin iniciativën madhore për pastrimin e deteve

18 mars 2013, ARCO, Tilburg, Leiden, Oisterwijk Aquafil, Grupi ECNC dhe Sock Star kanë përcaktuar së...
Takimi i dytë në kuadër të projektit 'Ekomuzeumi i Lumit Vjosa / Aaos

Takimi i dytë në kuadër të projektit 'Ekomuzeumi i Lumit Vjosa / Aaos

Nga 2 deri ne 3 Nëntor 2012 në Përmet, INCA në bashkëpunim me organizatat Med-INA, Pindos PERIVALLONTIKI dhe SHPP, organizoi takimin e dytë në kuadër të projektit "Vjosa/Aoos, lumi...
Fushatë informimi publik mbi ndërtimin e qëndrueshëm të hidrocentraleve në Shqipëri.

Fushatë informimi publik mbi ndërtimin e qëndrueshëm të hidrocentraleve në Shqipëri.

Në kuadër të projektit \\"Fushatë informimi publik mbi ndërtimin e qëndrueshëm të hidrocentraleve në Shqipëri, veçanërisht mbi lumin Osum dhe Devoll; faza e dytë\\", projekt i...
Strategjia e re për Evropën Juglindore merr formë në Tiranë

Strategjia e re për Evropën Juglindore merr formë në Tiranë

"Një e ardhme më e qëndrueshme për Evropën Jug-Lindore - Drejtimi Strategjik për IUCN në Evropën Juglindore", do të diskutohet nga 6-8 mars në Tiranë, Shqipëri, ku IUCN dhe...
Menaxhimi i integruar i zonës ndërkufitare të lumit Buna

Menaxhimi i integruar i zonës ndërkufitare të lumit Buna

Në periudhën 29-31 Tetor, INCA në bashkëpunim me eksperten e huaj znj. Madeleine Theochari, realizuan një sërë aktivitetesh për konsultimin dhe përfshirjen e aktoreve të ndryshëm në...
Drejt Shpalljes së Liqenit të Shkodrës "Rezervë e Biosferës Ndërkufitare"

Drejt Shpalljes së Liqenit të Shkodrës "Rezervë e Biosferës Ndërkufitare"

Në datën 22 Prill 2013, në orën 10:30 në ambientet e Qëndrës së Informacionit të BE-së, në zonën pedonale (Rr. Kol Idromeno) të qyteti të Shkodrës, Instituti për Ruajtjen e Natyrës...
Seminar mbi Planin e Menaxhimit të Parkut Rajonal Ulzë

Seminar mbi Planin e Menaxhimit të Parkut Rajonal Ulzë

Në kuadër të projektit "Mbrojtja dhe menaxhimi i burimeve natyrore në bashkëpunim me autoritetet lokale dhe Organizatat e Shoqërisë Civile në Parkun Rajonal të Ulzës" financuar...
Workshop “Identifikimi i problemeve kryesore të zonave të mbrojtura në Shqipëri”

Workshop “Identifikimi i problemeve kryesore të zonave të mbrojtura në Shqipëri”

Në kuadër të projektit “Parqet e Harkut Dinarik”, në datë 12 tetor në ambientet e Hotel Vila Tafaj, INCA organizoi workshopin me temë “ Identifikimi i problemeve kryesore të zonave të...
Plani Strategjik për Zonat e Mbrojtura Detare dhe Bregdetare

Plani Strategjik për Zonat e Mbrojtura Detare dhe Bregdetare

Mbas një sërë takimesh konsultative në pjesën më të madhe të qyteteve bregdetare, ditën e premte në date 12 Prill 2013 INCA, në bashkëpunim me PNUD organizuan Takimin Konsultativ...
Workshop në kuadër të projektit “Fushatë ndërgjegjësuese për ndërtimin..."

Workshop në kuadër të projektit “Fushatë ndërgjegjësuese për ndërtimin..."

Më 9 nëntor në Tiranë, INCA në bashkëpunim me PPNEA, EDEN dhe Ekolevizja, organizoi workshopin"Ndikimet e ndërtimit hidrocentralet në lumenj". Workshopi u organizua në kuadër të...
Mbështetje institucionale për zonat e mbrojtura në Shqipëri

Mbështetje institucionale për zonat e mbrojtura në Shqipëri

Në 10 Tetor, Drejtori i Zyrës së Kooperacionit Italian në Tiranë, Z. Andrea Senatori, kreu një vizite në Peizazhin e Mbrojtur të Lumit Buna. Z. Senatori, u takua me personelin e zonës së...
Takim për Programin e Granteve të Vogla

Takim për Programin e Granteve të Vogla

Në ambientet e Shkollës 9-vjeçare Fan S. Noli në Tiranë, ditë e hënë më datë 18 Mars 2013, INCA organizoi takim për Programin e Granteve të vogla financuar nga UNICEF dhe AMC në kuadër...
Mbështetje institucionale për Zonat e Mbrojtura në Shqipëri

Mbështetje institucionale për Zonat e Mbrojtura në Shqipëri

Takimi i trete i aktoreve për hartimin e planit të menaxhimit për Peizazhin e Mbrojtur të Lumit Buna, u organizuar në Komunën Ana e Malit, me 6-8 Nëntor. Takimi, i organizuar në kuadër të...
Në qytet pa Makinën time

Në qytet pa Makinën time

Ashtu si është bërë tashmë traditë, edhe këtë shtator Tirana ju bashkua rreth 200 qyteteve Europiane në nismën “Në qytet pa makinën time”. Aktivitetet e ndërmara në këtë kuadër...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: