Ditari Natyrës Nr.23, Prill 2015

Ditari Natyrës Nr.23, Prill 2015

Në këtë numër do të gjeni:

· Krijohet Forumi “Pyjet e Ballkanit”; 

· Dita Botërore e Ujit 2015; 

· Mblidhet Rrjeti për Mbrojtjen e Natyrës; 

· Vazhdojnë përpjekjet për Ekomuzeumin e Lumit Vjosa; 

· Krijohet në Vlorë Rrjeti Tematik Lokal “Ruajtja e Biodiversitetit”; 

· Iniciativa gjelbërimi me bazë komunitare; 

· Vazhdon mbledhja e materialeve plastike në liqenin e Ulzës; 

· Alternativa mjedisore për HEC-et (Milieukontakt); 

· Njoftime

 

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: