Ditari Natyrës Nr.22, Mars 2015

Ditari Natyrës Nr.22, Mars 2015

Në këtë numër do të gjeni: 

· Tani duhet të besojmë që togfjalëshi “Zonë e Mbrojtur” do të bëhet realitet !

· 15 vjet më parë...

· Dita Botërore e Ligatinave.

· Ligatinat për të ardhmen tonë.

· Trainim me fermerët mbi praktikat për një kompostim cilësor. (Milieukontakt Shqipëri)

· Njoftime

 

 

 

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: