Ditari Natyrës Nr.27 - Gusht 2015

Ditari Natyrës Nr.27 - Gusht 2015

Në këtë numër do të gjeni: 

· ... me këtë rast Ju kujtojmë se ... - 

· Mbështetje e komunitetit të grave në aktivitetet agrobujqësore - 

· Hartimi i Planit të Menaxhimit të Qëndrueshëm të Turizmit - 

· Takimi i III i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës - 

· Hartimi i Planit të Biznesit për Zonat e Mbrojtura Detare dhe Bregdetare - 

· Një Konferencë Kombëtare për Zonat e Mbrojtura - 

· Parku Kombëtar “Alpet e Shqipërisë” - 

· Nga veprimtaria e “Grupimit Të Mbrojmë Lumenjtë” - 

· Njoftime

 

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: