Aktivitete të Qëndrueshme Ekonomike në Zonat e Mbrojtura Detare (SEA-Med) – Shqipëri

Aktivitete të Qëndrueshme Ekonomike në Zonat e Mbrojtura Detare (SEA-Med) – Shqipëri

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri, në bashkëpunim me zyrën për Mesdheun të Fondit Botëror për Jetën e Egër (WWF MedPO), kanë filluar zbatimin e projektit lidhur me...
Njohuri Bazë mbi Zonat e Mbrojtura Detare

Njohuri Bazë mbi Zonat e Mbrojtura Detare

Në ambientet e Hotel Internacional në Vlorë, INCA zhvilloi Trainimin me temë “Njohuri Bazë mbi Zonat e Mbrojtura Detare”. Ky trainim u zhvillua në kuadër të projektit “Aktivitete të...
Rritja Blu – drejt një Plani Veprimi për Strategjinë e BE-së për Rajonin e Adriatikut dhe Jonit

Rritja Blu – drejt një Plani Veprimi për Strategjinë e BE-së për Rajonin e Adriatikut dhe Jonit

Në kuadër të projektit EUSAIR, në Belgjikë u zhvillua Seminari “Rritja Blu – drejt një Plani Veprimi për Strategjinë e BE-së për Rajonin e Adriatikut dhe Jonit”, e njohur me...
Shpallja e Parqeve Natyrore Rajonale

Shpallja e Parqeve Natyrore Rajonale

Në datë 23 Dhjetor 2013, INCA në bashkëpunim me shoqatën Iliria dhe pushtetin vendor të Komunës Kthellë, në kuadër të programit të projektit SENiOR-A, i zbatuar nga REC-Albania dhe...
Zhvillohet Kongresi i 3-të Ndërkombëtar i Zonave të Mbrojtura Detare

Zhvillohet Kongresi i 3-të Ndërkombëtar i Zonave të Mbrojtura Detare

Nga data 21-25 Tetor 2013, në Marsejë (Francë) u zhvillua Kongresi 3të Ndërkombëtar i Zonave të Mbrojtura Detare (IMPAC3). Falë mbështetjes financiare të dhënë nga Qendra Rajonale e...
Ekomuseumi i lumit Vjosa/Aoos, workshop trajnues për ngritjen e kapaciteteve

Ekomuseumi i lumit Vjosa/Aoos, workshop trajnues për ngritjen e kapaciteteve

Në datë 5 - 6 Dhjetor 2013 në ambientet e Qendrës Multifunksionale në qytetin e Përmetit, Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA) në bashkëpunim me Bashkinë Përmet, në...
Aktivitete të Qëndrueshme Ekonomike në Zonat e Mbrojtura Detare (SEA-Med) – Shqipëri

Aktivitete të Qëndrueshme Ekonomike në Zonat e Mbrojtura Detare (SEA-Med) – Shqipëri

Ditën e martë në datë 8 Tetor 2013, në ambientet e Hotel New York në Vlorë, u zhvillua takimi i hapjes së projektit “Aktivitete të Qëndrueshme Ekonomike në Zonat e Mbrojtura Detare...
Lançohet Projekti “Efiçenca e Energjisë për sistemin e ndriçimit në Parkun Themistokli Gërmenji në Korçë”

Lançohet Projekti “Efiçenca e Energjisë për sistemin e ndriçimit në Parkun Themistokli Gërmenji në Korçë”

Në kuadër të projektit “Efiçenca e Energjisë për sistemin e ndriçimit në Parkun Themistokli Gërmenji” në qytetin e Korçës, ditën e hënë me 28 Tetor në ambientet e këtij parku u...
Përgatitja e dokumentacionit për shpalljen e Parkut Detar të Porto Palermos

Përgatitja e dokumentacionit për shpalljen e Parkut Detar të Porto Palermos

Në datë 9 Dhjetor 2013, në ambientet e Këshillit Bashkiak Himare, INCA në bashkëpunim me shoqatën mjedisore “Adriatiku”- Vlorë, dhe me Bashkinë Himare, organizuan takimin me temë...
Zhvillohet takimi i tretë i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës

Zhvillohet takimi i tretë i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës

Pranë ambientve të zyrave të organizatës “Mbrojtja e Mjedisit”, Kukës u mbajt takimi i tretë i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës, i parashikuar në kuadër të programit të projektit...
Fushatë informimi publik mbi ndërtimin e qëndrueshëm të hidrocentraleve në Shqipëri.

Fushatë informimi publik mbi ndërtimin e qëndrueshëm të hidrocentraleve në Shqipëri.

Përgjatë muajve Maj-Nëntor 2013 pesë OJF mjedisore në Shqipëri, EDEN, Ekolëvizja, INCA, PPNEA dhe Natyra Berat, me mbështetjen e WWF kanë përfunduar projektin me titull \\"Fushatë...
Seminar Rajonal për Bashkëpunimin Ndërkufitar:  nga Vizioni në Veprim

Seminar Rajonal për Bashkëpunimin Ndërkufitar: nga Vizioni në Veprim

Proceset e krijimit të Rezervave Ndërkufitare të Biosferës (TBR) në rajon duhet të mbështeten pasi ato ndodhen në një moment kritik ku palët e interesuara kërkojnë mbështetje dhe...
Dita Botërore e Habitateve

Dita Botërore e Habitateve

Në kuadër të Ditës Botërore të Habitateve, rrjeti i organizatave mjedisore për “Mbrojtjen e Natyrës”, i formuar në kuadër të projektit SENiOR-A, organizoi një aktivitet sensibilizues...
Shkollat e Gjelbërta

Shkollat e Gjelbërta

Në kuadër të projektit për Shkollat e Gjelbërta të programit të minigranteve mbështetur nga Kompania e telefonisë AMC si dhe UNICEF, në fillim të muajit Nëntor përfunduan zbatimin e tyre...
Dita Verës, Parku Kombëtar Prespë

Dita Verës, Parku Kombëtar Prespë

20 Dhjetori shënoi Ditën e Verës për prodhuesit e verës në zonën e Korçës. Për të festuar këtë ditë, Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA) dhe organizata lokale Green...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: