Strategjia e re për Evropën Juglindore merr formë në Tiranë

Strategjia e re për Evropën Juglindore merr formë në Tiranë

"Një e ardhme më e qëndrueshme për Evropën Jug-Lindore - Drejtimi Strategjik për IUCN në Evropën Juglindore", do të diskutohet nga 6-8 mars në Tiranë, Shqipëri, ku IUCN dhe...
Menaxhimi i integruar i zonës ndërkufitare të lumit Buna

Menaxhimi i integruar i zonës ndërkufitare të lumit Buna

Në periudhën 29-31 Tetor, INCA në bashkëpunim me eksperten e huaj znj. Madeleine Theochari, realizuan një sërë aktivitetesh për konsultimin dhe përfshirjen e aktoreve të ndryshëm në...
Ekomuzeumi i Lumit Vjosa / Aaos

Ekomuzeumi i Lumit Vjosa / Aaos

Nga maji 2012, INCA në bashkëpunim me Institutin Mediterenean për Natyrën dhe Anthropos (DKA-INA) në Greqi dhe dy partner lokal, Drejtoria e Shërbimit Pyjor në Përmet (AL) dhe OJQ-ja greke...
Seminar mbi Planin e Menaxhimit të Parkut Rajonal Ulzë

Seminar mbi Planin e Menaxhimit të Parkut Rajonal Ulzë

Në kuadër të projektit "Mbrojtja dhe menaxhimi i burimeve natyrore në bashkëpunim me autoritetet lokale dhe Organizatat e Shoqërisë Civile në Parkun Rajonal të Ulzës" financuar...
Workshop “Identifikimi i problemeve kryesore të zonave të mbrojtura në Shqipëri”

Workshop “Identifikimi i problemeve kryesore të zonave të mbrojtura në Shqipëri”

Në kuadër të projektit “Parqet e Harkut Dinarik”, në datë 12 tetor në ambientet e Hotel Vila Tafaj, INCA organizoi workshopin me temë “ Identifikimi i problemeve kryesore të zonave të...
Arku Dinarik i qëndrueshëm, Iniciativa-Dashi Hydropower

Arku Dinarik i qëndrueshëm, Iniciativa-Dashi Hydropower

Në kuadër të projektit rajonal "Arku Dinarik i qëndrueshëm, Iniciativa-Dashi Hydropower", Instituti i Ruajtjes së Natyrës në Shqipëri në partneritet me tre OJQ të tjera shqiptare...
Workshop në kuadër të projektit “Fushatë ndërgjegjësuese për ndërtimin..."

Workshop në kuadër të projektit “Fushatë ndërgjegjësuese për ndërtimin..."

Më 9 nëntor në Tiranë, INCA në bashkëpunim me PPNEA, EDEN dhe Ekolevizja, organizoi workshopin"Ndikimet e ndërtimit hidrocentralet në lumenj". Workshopi u organizua në kuadër të...
Mbështetje institucionale për zonat e mbrojtura në Shqipëri

Mbështetje institucionale për zonat e mbrojtura në Shqipëri

Në 10 Tetor, Drejtori i Zyrës së Kooperacionit Italian në Tiranë, Z. Andrea Senatori, kreu një vizite në Peizazhin e Mbrojtur të Lumit Buna. Z. Senatori, u takua me personelin e zonës së...
Promovimi ishkollave të gjelbra në Shqipëri

Promovimi ishkollave të gjelbra në Shqipëri

Ditën e martë, datë 08.05.2012 INCA, në bashkëpunim me UNICEF, organizoi takimin “Promovimi ishkollave të gjelbranë Shqipëri”. Në këtë takim morën pjesë Z.Detlef PALM Përfaqësues i...
Mbështetje institucionale për Zonat e Mbrojtura në Shqipëri

Mbështetje institucionale për Zonat e Mbrojtura në Shqipëri

Takimi i trete i aktoreve për hartimin e planit të menaxhimit për Peizazhin e Mbrojtur të Lumit Buna, u organizuar në Komunën Ana e Malit, me 6-8 Nëntor. Takimi, i organizuar në kuadër të...
Në qytet pa Makinën time

Në qytet pa Makinën time

Ashtu si është bërë tashmë traditë, edhe këtë shtator Tirana ju bashkua rreth 200 qyteteve Europiane në nismën “Në qytet pa makinën time”. Aktivitetet e ndërmara në këtë kuadër...
Udhëtim Studimor në Slloveni

Udhëtim Studimor në Slloveni

Përfaqësuesit e parqeve kombëtare dhe zonave te mbrojtura nga shtatë vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, zhvilluan një vizitë në Slloveni, duke vizituar për gjashtë...
Takimi i dytë në kuadër të projektit 'Ekomuzeumi i Lumit Vjosa / Aaos

Takimi i dytë në kuadër të projektit 'Ekomuzeumi i Lumit Vjosa / Aaos

Nga 2 deri ne 3 Nëntor 2012 në Përmet, INCA në bashkëpunim me organizatat Med-INA, Pindos PERIVALLONTIKI dhe SHPP, organizoi takimin e dytë në kuadër të projektit "Vjosa/Aoos, lumi...
Kongresi për Ruajtjen e Botës

Kongresi për Ruajtjen e Botës

Nga data 6 deri 15 shtator 2012, ne Jeju te Koresë së Jugut zhvilloi punimet Kongresi për Ruajtjen e Botës i organizuar nga IUCN-ja. Në këtë Kongres mori pjesë edhe Presidenti i INCA-s Z....
Dita Ndërkombëtare e Tokës 2012

Dita Ndërkombëtare e Tokës 2012

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Tokës 2012, Qëndra EDEN, me mbështetjen e Ambasadës SHBA-së në Tiranë, Ambasadës Austriake në Tiranë, Bashkisë Tiranë dhe MMPAU-së, organizoi...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: