Ditari Natyrës Nr.51 - Gusht 2017

Ditari Natyrës Nr.51 - Gusht 2017

Në këtë numër do të gjeni:

  • ...me këtë rast Ju kujtojmë se...
  • Zbatimi i legjislacionit për ruajtjen e natyrës në Shqipëri
  • CO-SEED / Trajnim rajonal mbi proçedurat e VNM dhe VSM
  • GEO-CRADLE - takim mbi vlerësimin e progresit
  • Trajnime rajonale mbi njohjen dhe interpretimin e dispozitave dhe akteve nënligjore në fuqi për ruajtjen e natyrës
  • Kur organizatat mjedisore monitorojnë VNM-të / nga Milieukontakt Shqipëri
  • Të shpëtojmë arinjtë shqiptarë
  • Njoftime
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: