Ditari Natyrës Nr.56 - Janar 2018

Ditari Natyrës Nr.56 - Janar 2018

Në këtë numër do të gjeni:

 

  • ...me këtë rast Ju kujtojmë se...
  • Promovimi dhe adresimi i përdorimit të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore në Zonat e Mbrojtura
  • Menaxhimi Ndëkufitar i Ekosistemeve në Sharr/SarPlanina-Korab-Kortinik
  • Takimi i Tretë i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës
  • Tryezë e Rrumbullakët “Procedurat e VNM/VSM – analiza, rekomandimet dhe shembujt më të mirë të zbatimit të tyre”
  • Si e përmirëson pjesëmarrja publike vendimmarrjen për çështjet mjedisore?   
  • Të njihemi më shumë me energjinë / nga Qendra EDEN
  • Njoftime

http://www.youblisher.com/p/1910703-Ditari-Natyres-Nr-56/

 

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: