Mjedisi për njerëzit në zonën e Harkut Dinarik

Mjedisi për njerëzit në zonën e Harkut Dinarik

Në datat 29 Qershor deri në 1 Korrik 2010, përfaqësuesit e INCA-s (Z.Dedej dhe G.Kromidha) morën pjesë në takimin rajonal “Mjedisi për njerëzit në zonën e Harkut Dinarik”, i organizuar...
Natura 2000 në Shqipëri

Natura 2000 në Shqipëri

Në 22 Janar 2010, INCA në partneritet me zyrën e WWF për Mesdheun, organizoi një takim për lançimin e projektit “Protect biodiversity – Empower Albanian NGO-s to promote Natura 2000”...
Aktivitete në kuadër të Vlerësimit të vlerave të biodiversitetit

Aktivitete në kuadër të Vlerësimit të vlerave të biodiversitetit

Në 26 dhe 27 Nëntor, në kuadër të aktiviteteve për “Vlerësimin e vlerave të biodiversitetit dhe krijimin e një database” për zonën e alpeve, Dr.Z. Dedej dhe Dr.G. Kromidha u takuan me...
Ekosistemet e Medha Detare në Mesdhe

Ekosistemet e Medha Detare në Mesdhe

Në 22-24 Qershor 2010, Dr.Zamir Dedej dhe Dr.Genti Kromidha së bashku me një grup prej 5 vetash kryen një vizitë studimore në Parkun Detar të Ras Mohammed. Vizita kryhej në kaudër të...
Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës

Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës

Këshilli i IUCN miratoi Institutin për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), si anëtare e IUCN-së në takimin që u organizua në datat 23-25 Nëntor 2009, në Gland. INCA është OJF-ja e...
Vlerësimin e vlerave të biodiversitetit dhe krijimi i një database

Vlerësimin e vlerave të biodiversitetit dhe krijimi i një database

Në kuadër të projektit të IUCN–SNV-WWF mbi “Mbështetjen e komuniteteve rurale dhe peisazheve të tyre tradicionale nëpërmjet fuqizimit të qeverisjes mjedisore në zonat e mbrojtura...
Edukimi Mjedisor në Shqipëri

Edukimi Mjedisor në Shqipëri

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA) me mbështetjen e UNICEF dhe në bashkëpunim me Institutin e Zhvillimit të Arsimit, në 15 Qershor 2010 përfundoi me sukses projektin tre...
Vlerësimi i efektivitetit të menaxhimit të zonave të mbrojtura në Evropë

Vlerësimi i efektivitetit të menaxhimit të zonave të mbrojtura në Evropë

Dr.Genti Kromidha mori pjesë në seminarin “Vlerësimi i efektivitetit të menaxhimit të zonave të mbrojtura në Evropë – rishikim i të dhënave, metodave dhe rezultateve”, që u zhvillua...
Workshopi mbi përgatitjen e planeve dhe menaxhimin Zonave të Mbrojtura Detare

Workshopi mbi përgatitjen e planeve dhe menaxhimin Zonave të Mbrojtura Detare

Në periudhën 11-23 nëntor, Presidenti (Dr.Z. Dedej) dhe Drejtori Ekzekutiv(Dr.G. Kromidha) i INCA-s morën pjesë në workshopin e parë trajnues rajonal për përgatitjen e planeve dhe menaxhimin...
Biodiversiteti Detar në Shqipëri

Biodiversiteti Detar në Shqipëri

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Biodiversitetit ka kënaqësinë t’ju ftojë të merrni pjesë në Konferencën me temë “Biodiversiteti...
Zbuloni Thesaret e Jonit

Zbuloni Thesaret e Jonit

Zbuloni Thesaret e...
Në vazhdim të rrugëve të Vendikut

Në vazhdim të rrugëve të Vendikut

Në datat 26-30 Tetor Presidenti i INCA-s Dr.Zamir Dedej mori pjesë në takimin rajonal “Në vazhdim të rrugëve të Vendikut” (Sulle Rotte della Serenissima), të organizuar në Budva (Mal i...
Posidonia Oceanica në Shqipëri

Posidonia Oceanica në Shqipëri

Në datat 25 dhe 26 Mars 2010, Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), organizoi në qytetet e Vlorës dhe Sarandës workshopet trainues në kuadër të projektit "INFORMIMI DHE...
Misioni dhe Objektivat

Misioni dhe Objektivat

Shoqata ka si qëllim kryesor të punës jap ndihmesën e saj në fushën e formimit profesional nëpërmjet trainimeve dhe proçesit të pjesëmarrjes, në ruajtjen e mjedisit, në mbrojtjen e...
INCA nënshkruan kontratën e punës me WWF

INCA nënshkruan kontratën e punës me WWF

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), nënshkroi një kontratë pune me zyrën e WWF MedPO për projektin me titull “Protected biodiversity – Empower Albania NGO-s for...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: