Ditari Natyrës Nr.49 - Qershor 2017

Ditari Natyrës Nr.49 - Qershor 2017

Në këtë numër do të gjeni:

- ...me këtë rast Ju kujtojmë se... 

- E ardhmja e tyre është e ardhmja jonë

- 21 Maji, Dita Europiane e Rrjetit Natura2000

- 22 Maji, Dita Ndërkombëtare e Biodiversitetit

- One Love Valbona Park

- Shoqatat mjedisore aktive ndaj projektit të propozuar për ndërtimin e një resorti në brëndësi të PK Divjakë-Karavasta

- Trajnim për procedurat e VNM/VSM  / nga Qendra EDEN

- Monitorimi i procedurave të VNM nga komunitetet lokale / nga Milieukontakt

- Njoftime

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: