POSEDONIA

POSEDONIA

{tab Tab Title 1} Your text... {tab Tab Title 2} Your text... {/tabs}{tab Tab Title 1} Your text... {tab Tab Title 2} Your text... {/tabs}{tab Tab Title 1} Your text... {tab Tab Title 2} Your...
Shërbime

Shërbime

INCA ofron shërbimet kryesore të saj në pjesën kërkimore e studimore dhe proçesin e ngritjes së kapaciteteve. Drejtimet kryesore të shërbimeve janë: Vlerësime për biodiversitetin dhe...
Copy of Copy of Copy of Artikull Test

Copy of Copy of Copy of Artikull Test

menaxhimin e zonave te mbrojtura, rritjen e ndergjegjesimit te...
Copy of Copy of Artikull Test

Copy of Copy of Artikull Test

nepermjet trainimeve dhe proçesit te pjesmarrjes, ne ruajtjen...
Copy of Copy of Artikull Test

Copy of Copy of Artikull Test

dhe vendim maresve politik, dhe te ndermare masa mbrojtese kur eshte...
Copy of Artikull Test

Copy of Artikull Test

mjedisit, ne mbrojtjen e vlerave natyrore dhe zhvillimin...
Copy of Artikull Test

Copy of Artikull Test

mundur dhe e nevojshme per mbrojtjen e llojeve dhe habitateve te...
Copy of Copy of Artikull Test

Copy of Copy of Artikull Test

mbrojtjen e flores dhe te faunes, vleresimin e diversitetit...
Artikull Test

Artikull Test

INCA ka...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: