Copy of Copy of Artikull Test

Copy of Copy of Artikull Test

nepermjet trainimeve dhe proçesit te pjesmarrjes, ne ruajtjen...
Copy of Artikull Test

Copy of Artikull Test

mjedisit, ne mbrojtjen e vlerave natyrore dhe zhvillimin...
Kontakte

Kontakte

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania. Tel/Fax: + 355 42231437 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E'...
Copy of Copy of Artikull Test

Copy of Copy of Artikull Test

mbrojtjen e flores dhe te faunes, vleresimin e diversitetit...
Lidhje

Lidhje

INSTITUCIONE SHTETERORE:   Kryeministria:  Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme:  Ministria e Mbrojtjes:  Ministria e Brendëshme:  Ministria...
Copy of Copy of Copy of Artikull Test

Copy of Copy of Copy of Artikull Test

menaxhimin e zonave te mbrojtura, rritjen e ndergjegjesimit te...
POSEDONIA

POSEDONIA

{tab Tab Title 1} Your text... {tab Tab Title 2} Your text... {/tabs}{tab Tab Title 1} Your text... {tab Tab Title 2} Your text... {/tabs}{tab Tab Title 1} Your text... {tab Tab Title 2} Your...
Shërbime

Shërbime

INCA ofron shërbimet kryesore të saj në pjesën kërkimore e studimore dhe proçesin e ngritjes së kapaciteteve. Drejtimet kryesore të shërbimeve janë: Vlerësime për biodiversitetin dhe...
Copy of Copy of Artikull Test

Copy of Copy of Artikull Test

dhe vendim maresve politik, dhe te ndermare masa mbrojtese kur eshte...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: