Ditari Natyrës Nr.11 Prill 2014

Ditari Natyrës Nr.11 Prill 2014

Broshura PDF: Shiko dokumentin

Në këtë numër do të gjeni: -

  • Trainimi i Parë i projektit SEA_Med. -
  • Vlerësim për ecurinë e Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës gjatë vitit të parë. -
  • Plani i Menaxhimit të Parkut Kombëtar Detar Karaburun - Sazan. -
  • Zhvillimi i aftësive të komunikimit të stafit të Zonave të Mbrojtura. -
  • Ekomuzeumi i lumit Vjosa/Aoos kundërshton devijimin e planifikuar të këtij lumi. -
  • 22 Mars, Dita Botërore e Ujit. -
  • Vazhdon vlerësimi i vlerave dhe përfitimeve nga Parqet Kombëtare. -
  • Njoftime.
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: