Albanian Civil Society for an European Environment

  Programi ACHIEVE (Shoqëri civile shqiptare Për një Mjedis Evropian në Shqipëri) Promovimi i Ruajtjes së Natyrës dhe Roli i OJF-ve Mjedisore / Nihat...
IPA Shqipëri - Mali i Zi

IPA Shqipëri - Mali i Zi

Të mbështesim propozimin e Rezervës së Biosferës Ndërkufitare të zonës së Liqenit të Shkodrës, nëpërmjet metodave të...
IPA Shqipëri - Greqi

IPA Shqipëri - Greqi

Ekomuzeumi i Lumit Vjosa/Aoos, promovimi dhe mbrojtja e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të basenit të Lumit...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: