Rreth Nesh

Rreth Nesh

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA) është një organizatë jo qeveritare dhe jo fitim prurëse, e themeluar në Qershor të vitit 2000 dhe e regjistruar si e tillë nga...
Structure of INCA 2015

Structure of INCA 2015

Structure of INCA...
Misioni dhe Objektivat

Misioni dhe Objektivat

Shoqata ka si qëllim kryesor të punës jap ndihmesën e saj në fushën e formimit profesional nëpërmjet trainimeve dhe proçesit të pjesëmarrjes, në ruajtjen e mjedisit, në mbrojtjen e...
Rreth INCA

Rreth INCA

Rreth...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: