Copy of Copy of Artikull Test

Copy of Copy of Artikull Test

dhe vendim maresve politik, dhe te ndermare masa mbrojtese kur eshte...
Copy of Artikull Test

Copy of Artikull Test

mundur dhe e nevojshme per mbrojtjen e llojeve dhe habitateve te...
Lista e Ekspertëve të INCA

Lista e Ekspertëve të INCA

Lista e Ekspertëve të...
Shërbime

Shërbime

INCA ofron shërbimet kryesore të saj në pjesën kërkimore e studimore dhe proçesin e ngritjes së kapaciteteve. Drejtimet kryesore të shërbimeve janë: Vlerësime për biodiversitetin dhe...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: