Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Njohja dhe interpretimi i dispozitave dhe akteve nënligjore në fuqi për ruajtjen e natyrës

Njohja dhe interpretimi i dispozitave dhe akteve nënligjore në fuqi për ruajtjen e natyrës

Broshura PDF: Shiko dokumentin
Librazhd 19 Korrik; Shkodër 21 Korrik; Gjirokastër 26 Korrik 2017 - Në funksion të iniciativës së Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës në Shqipëri, mbi procesin e identifikimit të aktiviteteve...
Metodologjia për identifikimin e impakteve negative në Zonat e Mbrojtura

Metodologjia për identifikimin e impakteve negative në Zonat e Mbrojtura

Njohja dhe zbatimi i metodologjisë për identifikimin e impakteve negative në zonat e mbrojtur nëpërmjet analizave dhe anketimit individual   Kukës 25 Shtator; Vlorë 27 Shtator;...
Takimi i dytë i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës

Takimi i dytë i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës

Tiranë – 10 Tetor 2017 - Në ambientet e INCA u zhvillua takimi i dytë koordinues i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës. Qëllimi kryesor i këtij takimi ishte diskutimi i planit të...
Presidenti i INCA në Forumin e Politikave Bujqësore 2017

Presidenti i INCA në Forumin e Politikave Bujqësore 2017

APF 2017 (Forumi i Politikave Bujqësore) mblodhi mbi 130 aktorë relevantë, të cilët ndanë mendime mbi politikat bujqësore dhe zhvillimin rural në Ballkanin Perëndimor dhe ofruan rekomandime...
Tryezë të rrumbullakët me mediat - Procedurat e VNM / VSM

Tryezë të rrumbullakët me mediat - Procedurat e VNM / VSM

Tryezë të rrumbullakët me mediat - “Procedurat e VNM/VSM – analiza, rekomandimet dhe shembujt më të mirë të zbatimit të tyre”   Tiranë, 27.10.2017 - Çështjet mjedisore që...
Identifikimi i impakteve negative në Parqet Kombëtare

Identifikimi i impakteve negative në Parqet Kombëtare

Në funksion të iniciativës së Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës në Shqipëri, mbi procesin e identifikimit  të  aktiviteteve me impakt negativ në 16 Zona të Mbrojtura në...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: