Për një përqasje të integruar ndaj vlerave kulturore e natyrore të ligatinave

Gjatë muajit shtator, Dr.Zamir Dedej mori pjesë në workshopin me titull “Për një përqasje të integruar ndaj vlerave kulturore e natyrore të ligatinave”, organizuar nga Fondacioni Grek...