Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Vlerësimin e vlerave të biodiversitetit dhe krijimi i një database

Në kuadër të projektit të IUCN–SNV-WWF mbi “Mbështetjen e komuniteteve rurale dhe peisazheve të tyre tradicionale nëpërmjet fuqizimit të qeverisjes mjedisore në zonat e mbrojtura...

Workshopi mbi përgatitjen e planeve dhe menaxhimin Zonave të Mbrojtura Detare

Në periudhën 11-23 nëntor, Presidenti (Dr.Z. Dedej) dhe Drejtori Ekzekutiv(Dr.G. Kromidha) i INCA-s morën pjesë në workshopin e parë trajnues rajonal për përgatitjen e planeve dhe menaxhimin...

Në vazhdim të rrugëve të Vendikut

Në datat 26-30 Tetor Presidenti i INCA-s Dr.Zamir Dedej mori pjesë në takimin rajonal “Në vazhdim të rrugëve të Vendikut” (Sulle Rotte della Serenissima), të organizuar në Budva (Mal i...

INCA nënshkruan kontratën e punës me WWF

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), nënshkroi një kontratë pune me zyrën e WWF MedPO për projektin me titull “Protected biodiversity – Empower Albania NGO-s for...

Zhvillimi i qëndrueshëm i energjisë së ujit në Ballkanin Perëndimor

Në datat 7-8 tetor Dr.Zamir Dedej mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare me titull “Zhvillimi i qëndrueshëm i energjisë së ujit në Ballkanin Perëndimor”, që u mbajt në Dubrovnik....

Edukimi Mjedisor

Më datë 29 shtator 2009, UNICEF në bashkëpunim me INCA-n, organizoi një takim për shpërndarjen e certifikatave për mësuesit e trajnuar nga projekti për edukimin mjedisor në shkollat...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: