Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

INCA nënshkruan kontratën e punës me WWF

INCA nënshkruan kontratën e punës me WWF

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), nënshkroi një kontratë pune me zyrën e WWF MedPO për projektin me titull “Protected biodiversity – Empower Albania NGO-s for Promoting Natura 2000”, bazuar në deklaratën e partneritetit të firmosur me parë kur është paraqitur propozimi.

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: