Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Njohja dhe interpretimi i dispozitave dhe akteve nënligjore në fuqi për ruajtjen e natyrës

Njohja dhe interpretimi i dispozitave dhe akteve nënligjore në fuqi për ruajtjen e natyrës

Broshura PDF: Shiko dokumentin

Librazhd 19 Korrik; Shkodër 21 Korrik; Gjirokastër 26 Korrik 2017 - Në funksion të iniciativës së Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës në Shqipëri, mbi procesin e identifikimit të aktiviteteve me impakt negativ në 16 Zona të Mbrojtura në Shqipëri, Instituti për Ruajtjen e Natyrës zhvilloi  Trajnimet Rajonale mbi njohjen dhe interpretimin e dispozitave dhe akteve nënligjore në fuqi për ruajtjen e natyrës.

Këto trajnime i adresoheshim organizatave partnere të rrjetit, partnerëve të tyre lokal dhe aktorëve tjerë të cilët punojnë në menaxhimin e Zonave të Mbrojtura (ZM).

Këto trajnime kishin për qëllim rritjen dhe fuqizimin e rolit dhe kapaciteteve teknike të pjesëmarrësve për kryerjen e procesit të vlerësimit dhe identifikimit të problematikave dhe reagimin profesional ndaj problematikave në ZM. Këto aktivitet u zhvilluan në kuadër të programit SENiOR-II i cili zbatohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit REC Shqipëri me mbështetjen financiare të Qeverisë Suedeze.

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: