Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Sistemi i monitorimit të faunës së egër; AKZM-SiMF

Sistemi i monitorimit të faunës së egër; AKZM-SiMF

Nëntor 2017 – Prespë, Pogradec, Shkodër - Në kuadër të Projektit CSBL (Projekti i Tre Liqeneve) i financuar nga GIZ, një grup ekspertesh janë duke punuar për krijimin e një platforme...
Procesi Kombëtar i Monitorimi të Biodiversitetit dhe Roli i Komunitetit Akademik / Shkencor

Procesi Kombëtar i Monitorimi të Biodiversitetit dhe Roli i Komunitetit Akademik / Shkencor

Tiranë 30 Nëntor 2017 – Nëkuadër të projektit “Konservimi dhe Përdorimi i Qëndrueshëm i Biodiversitetit në Liqenet e Prespës, Ohrit dhe Shkodrës” (CSBL). i financuar nga GIZ, INCA...
Promovimi dhe adresimi i përdorimit të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore në ZM

Promovimi dhe adresimi i përdorimit të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore në ZM

Parku Kombetar Divjake-Karavasta - 5 Dhjetor 2017 - Në kuadër të 5 Dhjetorit, Dites Botërore të Tokës (bujqesore), si dhe Ditës Ndërkombëtare të Vullnetarizmit,  INCA organizoi...
Menaxhimi Ndërkufitar i Ekosistemeve në Sharr/ŠarPlanina-Korab-Kortinik

Menaxhimi Ndërkufitar i Ekosistemeve në Sharr/ŠarPlanina-Korab-Kortinik

Tirane 12-13 Dhjetor 2017 - Në kuadër dhe me mbështetjen e projektit "Shërbimet e Ekosistemit Ndërkufitar" të GIZ, INCA organizoi Takimin Bashkëpunues "Menaxhimi Ndërkufitar i...
Takimi i Tretë i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës

Takimi i Tretë i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës

Broshura PDF: Shiko dokumentin
Tiranë – 14 Dhjetor 2017 – Në ambientet e INCA u zhvillua takimi i tretë koordinues i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës. Qëllimi kryesor i këtij takimi ishte diskutimi i planit të...
Procedurat e VNM/VSM – analiza, rekomandimet dhe shembujt më të mirë të zbatimit të tyre

Procedurat e VNM/VSM – analiza, rekomandimet dhe shembujt më të mirë të zbatimit të tyre

Tiranë 22 Dhjetor 2017 - Në kuadër të projektit CO-SEED – “Shoqëria Civile vepron për Zhvillimin Social-Ekonomik mbi Bazat e një Mjedisi të Shëndetshëm”, Instituti për Ruajtjen e...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: