Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Menaxhimi Ndërkufitar i Ekosistemeve në Sharr/ŠarPlanina-Korab-Kortinik

Menaxhimi Ndërkufitar i Ekosistemeve në Sharr/ŠarPlanina-Korab-Kortinik

Tirane 12-13 Dhjetor 2017 - Në kuadër dhe me mbështetjen e projektit "Shërbimet e Ekosistemit Ndërkufitar" të GIZ, INCA organizoi Takimin Bashkëpunues "Menaxhimi Ndërkufitar i Ekosistemeve në Sharr/ŠarPlanina-Korab-Kortinik"

Qëllimi i takimit ishte të bashkojë grupet e interesit nga tre vendet me qëllim prezantimin dhe vlerësimin e situatës aktuale të bashkëpunimit ndërkufitar në zonën trepalëshe, identifikimin e problemeve ekzistuese si dhe për të ndarë idetë dhe praktikat më të mira për përmirësimin e situatës si dhe forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit mes vendeve në të ardhmen.

Gjithashtu takimi u fokusua në diskutime për krijimin e një mekanizmi ndërkufitar bashkëpunimi i cili do të hapë rrugën në të ardhmen për krijimin e një strukture të përbashkët menaxhimi për zonën trepalëshe siç është rënë dakort në Vizionin e Përbashkët për Zonën e Mbrojtur Ndërkufitare të Sharrit Korab-Kortinik nënshkruar në 2013 dhe konfirmuar nga Deklarata e përbashkët e tre ministrave të Mjedisit të tre vendeve (Shqipëri, Maqedoni dhe Kosovë) në Mars 2017.