Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Hartimi i Planit të Menaxhimit të Qëndrueshëm të Turizmit

Vlorë 2 Korrik 2015 Në kuadër të projektit “Aktivitete të qëndrueshme ekonomike në Zonat e Mbrojtura Detare të Mesdheut”, INCA organizoi në qytetin e Vlorës takimin e dytë me...
Zhvillohet takimi i III-të i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës

Zhvillohet takimi i III-të i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës

Tiranë 13 Korrik 2015 U zhvillua në ambientet e INCA-s në Tiranë takimi i III i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës për vitin 2015. Tashmë mbledhjet në rrjet janë bërë pjesë e pa ndashme e...
Grupimi “Të mbrojmë lumenjtë”, Nismëtar për moratoriumin ndaj HEC-eve në Shqipëri

Grupimi “Të mbrojmë lumenjtë”, Nismëtar për moratoriumin ndaj HEC-eve në Shqipëri

Në kuadër të nismës për kërkesën për moratorium për ndalimin e dhënies së lejeve për koncesione për HEC-e në territorin e Shqipërisë, grupimi “Të mbrojmë lumenjtë”, i cili...
Hartimi i Planit të Biznesit për Zonat e Mbrojtura Detare dhe Bregdetare

Hartimi i Planit të Biznesit për Zonat e Mbrojtura Detare dhe Bregdetare

Tiranë, 22-23-24 Korrik 2015 U mbajt në Tiranë seminari trainues për hartimin e Planit të Biznesit për Zonat e Mbrojtura Detare dhe Bregdetare. Seminari u organizua nga INCA ne bashkëpunim me...
Vazhdojnë takimet e grupimit “Të mbrojmë lumenjtë”

Vazhdojnë takimet e grupimit “Të mbrojmë lumenjtë”

Vlorë, 27 Korrik 2015 Në kuadër të nismës për moratoriumin për ndalimin e dhënies së licencave për HEC-e, INCA, Rrjeti për Mbrojtjen e Natyrës dhe Shoqata Milieukontakt organizuan një...

Një Konferencë Kombëtare për Zonat e Mbrojtura

Tiranë, 28 Korrik 2015 U mbajt në ambientet e ambientet e Tirana International Hotel Konferenca Kombëtare "Sfidat e Menaxhimit të Qendrueshem e Shumëfunksional të Natyrës e Zonave të...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: