Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Një Konferencë Kombëtare për Zonat e Mbrojtura

Një Konferencë Kombëtare për Zonat e Mbrojtura

Tiranë, 28 Korrik 2015 – U mbajt në ambientet e ambientet e Tirana International Hotel Konferenca Kombëtare "Sfidat e Menaxhimit të Qendrueshem e Shumëfunksional të Natyrës e Zonave të Mbrojtura". Konferenca synoni të sjellë në një tryezë të përbashkët përfaqësuesit e Zonave të Mbrojtura, grupet e interesit që punojnë në mbrojtjen e natyrës, përfaqësues të pushtetit vendor, donatorë, shoqërinë civile etj. Gjithashtu gjatë konferencës u prezantua edhe  udhëzimi mbi "Procesin e studimit të Shpalljes së Parqeve Natyror Rajonal në Shqipëri", si dhe puna që është bërë dhe do të bëhet në vazhdim për hartimet e planeve të menaxhimit të parqeve natyrore rajonale.

 

Konferenca u organizua nga Rrjeti për Mbrojtjen e Natyrës në bashkëpunim me AKZM. Në të morëin pjesë përfaqësues të MM, AKZM, UNDP, REC Albania, përfaqësues të Administratave të Zonave të Mbrojtura, të shoqërise civile etj.

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: