Aksione Komunitare në Zonat e Mbrojtura

Aksione Komunitare në Zonat e Mbrojtura

Nëntor 2018 - Në kuadër të projektit “Aksione Komunitare për Zonat e Mbrojtura- A.C.A.P.”, INCA vazhdon fushatën ndërgjegjësuese dhe edukuese e titulluar “Thirrje shkollave për...
Fuqizimi i OMSHC-ve për të promovuar mbrojtjen e natyrës në Shqipëri

Fuqizimi i OMSHC-ve për të promovuar mbrojtjen e natyrës në Shqipëri

Broshura PDF: Shiko dokumentin
Tiranë, 28 Shtator 2018 - Takimi i hapjes së projektit “Fuqizimi i Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile për të promovuar mbrojtjen e natyrës në Shqipëri” Shqipëria ka një...
Nxitja e krijimit dhe të funksionimit të forumeve lokale mjedisore

Nxitja e krijimit dhe të funksionimit të forumeve lokale mjedisore

Parku Kombetar Shebenik-Jabllanice - 19/062018 - Në kuadër të zbatimit të projektit “Promovimi dhe advokimi për një menaxhim të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore në...
Procedurat e VNM - PRAKTIKAT E ZBATUARA

Procedurat e VNM - PRAKTIKAT E ZBATUARA

Krujë - 23 Nëntor 2018 – Në kuadër të projektit CO-SEED – “Shoqëria Civile Vepron për Zhvillimin Social Ekonomik mbi Bazat e një Mjedisi të...
Iniciativa të aktiviteteve të ekoturizmit në Zonat e Mbrojtura

Iniciativa të aktiviteteve të ekoturizmit në Zonat e Mbrojtura

PK Divjakë-Karavasta - 25 Shtator 2018 - Në kuadër të zbatimit të projektit “Promovimi dhe advokimi për një menaxhim të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore në zonat e...
Procedura e VNM / VSM në një tryezë të rrumbullakët me median

Procedura e VNM / VSM në një tryezë të rrumbullakët me median

Trajnim dhe bashkëbisedim me mediat - “Procedurat e VNM/VSM – analiza, rekomandimet dhe shembujt më të mirë të zbatimit të tyre” Tiranë, 13.06.2018 – Zhvillimi social-ekonomik i vendit...
INCA mbyll me sukses projektin në kuadër të SENiOR-II

INCA mbyll me sukses projektin në kuadër të SENiOR-II

Broshura PDF: Shiko dokumentin
Tiranë - 29 Tetor 2018 - Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA) dhe Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, në kuadër të programit SENIOR-II, “Mbështetje për OSHC-të...
TRASHËGIMIA NATYRORE E SHQIPËRISË - UNESCO

TRASHËGIMIA NATYRORE E SHQIPËRISË - UNESCO

Pyjet primar të Ahut të Karpateve dhe në rajonet e tjera të Evropës (Shqipëri, Austri, Belgjikë, Bullgari, Kroaci, Gjermani, Itali, Rumani, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Ukrainë), përfshihen...
Studentët janë ekspertët e arshshëm të mjedisit, por së pari janë qytetarë

Studentët janë ekspertët e arshshëm të mjedisit, por së pari janë qytetarë

Tiranë, 13.06.2018 – Për të promovuar listat e kontrollit për vlerësimin e studimeve të VNM dhe VSM ekipi i projektit CO-SEED (i përbërë nga organizatat e shoqërisë civile INCA,...
Aksione Komunitare për Zonat e Mbrojtura

Aksione Komunitare për Zonat e Mbrojtura

Përmet - 26-27 Tetor 2018 - Në kuadër të projektit “Aksione Komunitare për Zonat e Mbrojtura- A.C.A.P.”, filloi fushata ndërgjegjësuese dhe edukuese e titulluar “Thirrje shkollave për...
Nxitja e krijimit dhe të funksionimit të forumeve lokale mjedisore në PK Divjakë-Karavasta

Nxitja e krijimit dhe të funksionimit të forumeve lokale mjedisore në PK Divjakë-Karavasta

Parku Kombëtar Divjakë-Karavasta - 27/06/2018Në kuadër të zbatimit të projektit “Promovimi dhe advokimi për një menaxhim të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore në zonat e...
Lançohet Bordi i Përbashkët Këshillimor Sharr/ŠarPlanina-Korab-Kortinik

Lançohet Bordi i Përbashkët Këshillimor Sharr/ŠarPlanina-Korab-Kortinik

31 Maj 2018 - Popova Shapka - Maqedoni - Në kuadër të projektit "Shërbimet e Ekosistemit Ndërkufitar" të mbështetur nga GIZ u lançua Bordi Ndërkufitar i Përbashkët Këshillimor...
Trainim në kuadër të Blue Land Project

Trainim në kuadër të Blue Land Project

Podgoricë - 16 Tetor - 2018 - Partnerët dhe ekspertë të Projektit Blue Land u takuan në Podgoricë (Mali i Zi) gjatë 15-17 tetorit për të ndarë punën e bërë derimë tani mbi identifikimin...
Fuqizimi i OMShC-ve për të promovuar mbrojtjen e natyrës në Shqipëri

Fuqizimi i OMShC-ve për të promovuar mbrojtjen e natyrës në Shqipëri

PK Shebenik-Jabllanicë - 20/06/2017 - Në kuadër të projektit “Fuqizimi i Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile për të promovuar mbrojtjen e natyrës në Shqipëri”, nën...
Shërbimet e Ekosistemit Ndërkufitar

Shërbimet e Ekosistemit Ndërkufitar

21 Maj 2018 - Kukës - U mbajt në Kukës tryeza e rrumbullakët e rradhës e organizuar nga INCA mbi "Analizën e aktorëve lokal në këndvështrimin e menaxhimit ndërkufitar të ekosistemeve...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: