Ditari Natyrës Nr.14 Korrik 2014

Ditari Natyrës Nr.14 Korrik 2014

Broshura PDF: Shiko dokumentin
Në këtë numër do të gjeni: - Parku Kombëtar Divjakë-Karavasta, aty ku flasin mrekullitë e natyrës. - Nënshkruhet Marëveshja e Bashkëpunimit midis AKT-së dhe INCA-s. - Konferenca e...
Ditari Natyrës Nr.13 Qershor 2014

Ditari Natyrës Nr.13 Qershor 2014

Në këtë numër do të gjeni: - Shërbimi Pyjor aftësohet të bashkëpunojë me median. - Mision monitorimi për Ekomuzeumin e lumit Vjosa/Aoos. - 10-11 Maj, Dita Botërore e Shpendëve...
Ditari Natyrës Nr.12 Maj 2014

Ditari Natyrës Nr.12 Maj 2014

Broshura PDF: Shiko dokumentin
Në këtë numër do të gjeni: - Efiçensa e Energjisë në Parkun Themistokli Gërmenji në Korçë. - Strategjia e Komunikimit në Projektin e SEA-Med. - WWF nënshkruan me grupet lokale të...
Ditari Natyrës Nr.11 Prill 2014

Ditari Natyrës Nr.11 Prill 2014

Broshura PDF: Shiko dokumentin
Në këtë numër do të gjeni: - Trainimi i Parë i projektit SEA_Med. - Vlerësim për ecurinë e Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës gjatë vitit të parë. - Plani i Menaxhimit të Parkut...
Ditari Natyrës Nr.10 Mars 2014

Ditari Natyrës Nr.10 Mars 2014

Broshura PDF: Shiko dokumentin
Në këtë numër do të gjeni: - Aktivitete të qëndrueshme ekonomike në Zonat e Mbrojtura Detare të Mesdheut. - Fillon vlerësimi i vlerave dhe përfitimeve nga Parqet Kombëtare....
Ditari Natyrës Nr.9 Shkurt 2014

Ditari Natyrës Nr.9 Shkurt 2014

Broshura PDF: Shiko dokumentin
Në këtë numër do të gjeni: - Aktivitete të Qëndrueshme Ekonomike në Zonat e Mbrojtura Detare (SEA-Med)-Shqipëri. - Aksion i përbashkët për Liqenin e Shkodrës. - Hap dyert Ekomuzeumi i...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: