Publications

Stay informed with our publications

Ditari Natyrës Nr.59 - Prill 2018

Ditari Natyrës Nr.59 - Prill 2018

Në këtë numër do të gjeni:   ...me këtë rast Ju kujtojmë se... 3 Marsi, Dita Botërore e Jetës së Egër Zhduket bregdeti i Kunes në Shëngjin Shërbimet e Ekosistemit...
Ditari Natyrës Nr.58 - Mars 2018

Ditari Natyrës Nr.58 - Mars 2018

Në këtë numër do të gjeni:     ...me këtë rast Ju kujtojmë se... 2 Shkurti, Dita Botërore e Ligatinave Vlerësimi, Analizimi dhe Hartëzimi i impakteve negative në Zonat...
Ditari Natyrës Nr.57 - Shkurt 2018

Ditari Natyrës Nr.57 - Shkurt 2018

Në këtë numër do të gjeni: ...me këtë rast Ju kujtojmë se... INCA prezanton rrezultatet e impakteve negative në Parqet Kombëtare Lançohet Projekti për Mbrojtjen e Deltës së...
Ditari Natyrës Nr.56 - Janar 2018

Ditari Natyrës Nr.56 - Janar 2018

Në këtë numër do të gjeni:   ...me këtë rast Ju kujtojmë se... Promovimi dhe adresimi i përdorimit të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore në Zonat e...
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Follow us: