Ftesë për studentët për të marrë pjesë në kampin mjedisor në Luginën e Grebajës

Ftesë për studentët për të marrë pjesë në kampin mjedisor në Luginën e Grebajës

Ftesë për studentët për të marrë pjesë në kampin mjedisor në Luginën e Grebajës
 
OJF Green Home ka kënaqësinë të njoftojë se këtë vit do të organizohet një kamp edukativo-ekologjik në luginën e Grebajës.
 
Ashtu si vitin e kaluar, Green Home, në bashkëpunim me INCA Albania nga Shqipëria dhe ERA group nga Kosova, organizojnë një kamp ekologjik pesë-ditor që do të mbahet në territorin e Parkut Kombëtar Bjeshkët e Nemuna, në luginën e Grebajës, nga data 09 deri më 13 shtator 2024, me studentë nga Mali i Zi, Shqipëria dhe Kosova.
 
Parku Kombëtar i Bjeshkëve të Nemuna është i stolisur me bukuri dhe vlera unike, por fakti që e bën edhe më të veçantë këtë zonë është se ai ndodhet në kufirin e tre vendeve fqinje. Pikërisht për këtë, kampi synon përmirësimin e njohurive dhe shkëmbimin e përvojave mes studentëve të biologjisë dhe shkencave të ngjashme nga Mali i Zi, Shqipëria dhe Kosova, me fokus të veçantë në biodiversitetin dhe mbrojtjen e natyrës.
 
Programi i kampit është hartuar me kujdes për të përfshirë një numër të madh aktivitetesh përmes të cilave nxënësit dhe adhuruesit e natyrës do të kenë mundësinë të mësojnë për vlerën e natyrës së paprekur. Gjatë kampit, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të ndjekin ligjërata të ekspertëve në tri tema kryesore:
 
• Rrëqebulli i Ballkanit - rëndësia dhe kërcënimet
• Krijimi i rrjetit Natura 2000
• Bjeshkët e Nemuna - Rëndësia e biodiversitetit
 
Për më tepër, programi i kampit do të përfshijë aktivitete në terren, vizita në vende të trashëgimisë natyrore dhe kulturore, turne hiking, punë praktike, si dhe kohë të lirë për shoqërim dhe aventura unike në natyrë.
 
Kampi do të zgjasë pesë ditë dhe të gjithë pjesëmarrësit do të jenë të pajisur me pajisje kampingu, transport dhe ushqim. Numri i vendeve është i kufizuar, prandaj është e rëndësishme që pjesëmarrësit e interesuar të regjistrohen në kohë dhe të dërgojnë motivimin e tyre për pjesëmarrje.
 
Aplikimet janë të hapura nga 1 korriku 2024 dhe do të qëndrojnë të hapura deri më 1 shtator 2024 deri në fund të ditës. Aplikoni duke plotësuar formularin e aplikimit në këtë link: https://forms.gle/N9y2uCNv1dug2sRt7
 
Informacione shtesë mund të merren duke dërguar një kërkesë në adresat e mëposhtme të postës elektronike:
Për Malin e Zi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për Shqipërinë: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për Kosovën: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Kampi Ekologjik Ndërkufitare i Klasës së Shkencave organizohet me mbështetjen e Fondit të Ballkanit Perëndimor përmes programit "Mbështetje për promovimin e aktiviteteve rajonale të shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor".
 
 
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Follow us: