Shkollë verore me të rinjtë e bashkisë Lezhë

Shkollë verore me të rinjtë e bashkisë Lezhë

Shkollë verore me të rinjtë e bashkisë Lezhë

"Trajnim tre ditor me të rinjtë e bashkisë Lezhë"
 
Për të ngritur njohuritë e të rinjve në Bashkinë Lezhë për burimet natyrore dhe vlerat e tyre, zonat e mbrojtura dhe menaxhimin e tyre, #incaalbania dhe shoqata #klubiekologjiklezhe, në kuadër të projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale” financuar nga #LëvizAlbania, projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, po zhvillon një program tre ditor “Kamp rinor për komunitetin e të rinjve” me qëllimin e informimit dhe angazhimit të tyre në aksione konkrete advokimi për ruajtjen e burimeve natyrore dhe vlerave të tyre.
Programi është hartuar që të japë njohuri mbi konceptin e burimeve natyrore duke i identifikuar ato në territorin e Bashkisë Lezhë dhe evidentuar vlerat e tyre, njohjen e ZM në territorin e bashkisë duke integruar aktivitetet e zbatimit të planeve të menaxhimit me aktivizimin e të rinjve në to, funksionet e forumit rinor vendor në bashkinë e Lezhës për të nxitur advokimin në zbatim të politikave vendore për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit dhe të vlerave natyrore që ndodhen në këtë territor.
Kampi veror po frekuentohet nga 15 të rinj të shkollave të mesme dhe studentë që kanë shprehur interes për tematikën e kampit veror dhe janë të angazhuar në forumin rinor pranë Bashkisë së Lezhës.
Ky aktivitet realizohet nga #incaalbania në bashkëpunim me #klubiekologjiklezhe në kuadër të projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me mbështetjen financiare të #LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
Vazhdon kampi veror me nxënësit e Bashkisë Lezhë...
Ç'farë janë planet e menaxhimit apo veprimit për burimet natyrore dhe si të rinjtë duhet të bëhen pjesë e aktiviteteve për zbatimin e tyre,... ishin tematikat e pjesës së parë të ditës së dytë të shkollës verore.
Ç'farë janë forumet rinore vendore dhe cili është roli i tyre në debatet publike apo vendimmarrjen e Këshillit Bashkiak,... ishte tematika e pjesës së dytë të ditës së shkollës verore.
Nxënësit treguan interesin e tyre për këto tema dhe diskutuan mes tyre për problemet mjedisore që kanë evidentuar në territorin e bashkisë duke dhënë dhe ide mbi mënyrën më të mirë të zgjidhjes së tyre përmes pjesëmarrjes së të rinjve në debatet publike dhe në procesin e vendimmarrjes që Bashkia zhvillon.
Na ndiqni…. takimi i rradhës me të rinjtë do të jetë aksioni komunitar që do të zhvillohet në ditët në vijim.
Ky aktivitet realizohet nga #incaalbania në bashkëpunim me #klubiekologjiklezhe në kuadër të projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me mbështetjen financiare të #LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
 
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: