Influencimi në politikat publike për ruajtjen dhe menaxhimin e ligatinave

Influencimi në politikat publike për ruajtjen dhe menaxhimin e ligatinave

Nga trajnimi i zhvilluar në Tiranë mbi: Influencimi në politikat publike për ruajtjen dhe menaxhimin e ligatinave.
 
Në kuadër të projektit "Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile në Mesdheun jugor dhe lindor për menaxhim të qëndrueshëm të ligatinave", financuar nga Fondi Francez për Mjedisin Botëror dhe që zbatohet në bashkëpunim me Tour du Valat, Instituti për Ruajtjen e Natyrës ne Shqipëri - INCA, vazhdon trajnimet për ngritjen e kapaciteteve dhe angazhimit të NGO-ve/OSHC-ve në praktikat menaxhuese të ligatinave.
 
Tematikat e trajnimeve janë:
 
- Ligatinat dhe dinamika e tyre hidrologjike
- Rreziqet qe i kanosen ligatinave dhe menaxhimi i tyre
- Ndikimi në politikat publike
 
 
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: