Mbështetje në menaxhimin efektiv të ZMD nëpërmjet një rrjeti të fortë dhe të bashkuar në Mesdhe

Mbështetje në menaxhimin efektiv të ZMD nëpërmjet një rrjeti të fortë dhe të bashkuar në Mesdhe

👉Në kuadër të projektit “Mbështetje në menaxhimin efektiv të ZMD nëpërmjet një rrjeti të fortë dhe të bashkuar në Mesdhe”, zbatuar nga INCA dhe mbeshtetur nga Interreg Med, u zhvillua një trajnim mbi peshkimin e qëndrueshëm në Gokova, Turqi në periudhën 23-26 Maj 2022.
🚣🏻Ky trajnim kishte si qëllim njohjen me origjinën e peshkimit, praktikat tradicionale në Mesdhe, speciet target në zonat detare, impaktet mbi peshkimin dhe nga peshkimi, co-menaxhimi mes grupeve të interesit ne bashkëpunim me menaxherët e parkut detar.
❗️Në këtë trajnim një rol kyç luan edhe prezenca e peshkatarëve të Gjirit të Vlorës per tu njohur me eksperienca dhe praktika ne zona të tjera detare.
 
 
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: