Aksione komunitare në zonat e mbrojtura - Dhjetor 2020

Aksione komunitare në zonat e mbrojtura - Dhjetor 2020

- Në kuadër të projektit ACAP, shkolla “22 Tetori” në Berat, realizoi 2 orë edukative mjedisore në klasa të ndryshme me qëllim njohjen e vlerave të natyrës dhe të biodiversitetit. Një vëmendje e veçantë j’u kushtua edhe Parkut Kombëtar të Tomorrit, si një ndër parqet më të pasur nga aspekti natyror dhe që ndodhet në afërsi të shkollës.

- Ne ecurine e projektit te finacuar nga INCA u realizua mbiellja e fidaneve te pishave te buta ne "Pyllin e shkolles Roshnik"!

- Në vazhdimësi të projektit të financuar nga ACAP dhe mbështetur nga INCA, shkolla e mesme e bashkuar Roshnik - Berat, realizoi aktivitetin e dyte me mbielljen e pishave te butave ne Roshnik ne vendin e quajtur "Pylli i Shkolles".

- Në kuadër të projektit ACAP, shkolla “Zihni Toska” në Berat, zhvilloi sot një aktivitet mjedisor, mbi proceset e riciklimit dhe përdorimin e tij në jetën e përditshme duke përfshirë këtu edhe mjediset e klasës.

Riciklimi, në vendet si Shqipëria ku menaxhimi I mbetjeve është ende një nga problematikat kryesore, shihet si një process i domosdoshëm për të zvogëluar sasinë e mbetjeve të cilat sjellin dëme të mëdha në mjedis.

- Në vazhdimësi të projektit të financuar nga ACAP dhe mbështetur nga INCA, shkolla Nonda Bulka - Përmet, zhvilloi aktivitetin "Natyra në Laborator".

- Gjithashtu, tabela informuese mbi speciet simbol të florës dhe faunës si dhe mikrogjallesave të parkut, të përgatitura nga fëmijët, do t'i dhurohen stafit të Adzm Gjitokastër për tu vendosur te Qendra e Informacionit të Parkut.

Ky aktivitet është realizuar nga Shkolla Nonda Bulka - Përmet me financim të projektit ACAP dhe me mbështetjen e INCA.

- Gjatë ditës së sotme, në kuadër të projektit ACAP, u realizuan vizitat në terren me shkollën “Meleq Gosnishti” dhe “Nonda Bulka” në Përmet, të cilët tashmë mund të quhen ambasadorët e Parkut Kombëtar Bredhi Hotovës-Dangëlli, duke qenë vazhdimisht në kontakt me natyrën dhe duke përmirësuar njohuritë e tyre lidhur me vlerat e saj.

Në këtë mënyrë ata po japin kontributin e tyre si breza të ardhshëm ku nëpërmjet njohurive që marrin, ndërrmarin hapat e parë të rëndësishëm në ruajtjen e natyrës.

- Në kuadër të projektit ACAP, u realizuan vizita në terren me shkollën “Zihni Toska” në Berat, në Parkun Kombëtar Mali i Tomorrit . Gjatë kësaj ekspedite nxënësit u informuan për mënyrat e monitorimit të jetës së egër nëpërmjet kamerave kurth dhe ndoqën një prej shtigjeve me rëndësi të madhe natyrore në brendësi të këtij parku.

- Në kuadër të projektit ACAP dhe Thirrjes së Shkollave për Aksion, shkolla “Balil Pelari” në Orikum mbylli sot projektin “Ekspozita ime për lagunën e Orikumit” , ku për muaj me rradhë nxënësit pas ekspeditave të shumta në lagunën e Orikumit, të frymëzuar prej saj, shfaqën punët e tyre artistike nëpërmjet pikturave të ndryshme si për shpendët e lagunës, natyrën e bukur të saj, zonat kulturore të mbrojtura si pjesë nga Kisha e Marmiroit dhe Orikut të vjetër etj. Kjo ekspozitë u zhvillua në ambientet e shkollës, ku nxënësit e shkollës dhe prindërit mund të shikonin këto punë të mrekullueshme dhe nëpërmjet tyre të mund të imagjinonin lagunën e Orikumit.

- Në kuadër të projektit ACAP dhe Thirrjes së Shkollave për Veprim, Shkolla “Lef Sallata” në Vlorë, nën projektin e fituar prej shkollës të titulluar “Natyralistët e vegjël”, krijuan këndin e piknikut në Parkun Kombëtar të LLogara-së.

Ky kënd me vendosjen e tavolinave, stolave, koshave dhe tabelave me kodin e sjelljes do të jenë në funksion të të gjithë vizitorëve të Parkut të cilët mund të përdorin këtë kënd, por duke marrë informacione edhe për parkun edhe duke hedhur mbetjet e tyre në vendin e duhur dhe jo në habitatet e kafshëve. Për t’a përmbyllur këtë aktivitet u zhvillua edhe interpretimi I një pjese teatrale me dhënien e mesazheve për mbrojtjen e natyrës.

  • Në kuadër të projektit ACAP, shkolla “Bogdan” në Berat, zhvilloi orën edukative mjedisore në ambientet e shkollës, duke e pastruar shkollën dhe zonat përreth saj nga mbetjet e shumta si dhe duke u kujdesur për pemët dhe bimët e mbjella.
  • Shkolla Rroshnik Berat, në kuadër të minigrantit dhënë nga projekti ACAP dhe mbështetur nga INCA, zhvilloi Ekspoziten me postera për mjedisin, ese, reportazhe, mesazhe.