Takim me aktorët lokalë në Porto Palermo

Takim me aktorët lokalë në Porto Palermo

Takimi me aktorët lokalë në Porto Palermo, i organizuar nga stafi teknik i INCA-s për të diskutuar për shërbimet e ekosistemeve që zona ofron, për të ndarë me ta objektivat dhe identifikuar prioritetet për zonën në mënyrë që të përcaktojmë këtë zonë si një zonë Toke Blu ku do të zbatojmë modelin e bashkë-menaxhimit të zonave detare dhe bregdetare me pjesëmarrjen e komunitetit lokal.

Takimi është organizuar në kuadër të projektit Blue Land nga INCA, me specialistë biologë dhe inxhinier pyjesh.
Projekti BLUE LAND është financuar nga Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi dhe zbatohet bashkërisht nga CIHEAM Bari, Agjencia Kombëtare për Zonat e Mbrojtura-AKZM (Shqipëri), INCA Shqipëri, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Malit të Zi, Universiteti i Mali i Zi - Instituti i Biologjisë Detare, Instituti i Kërkimeve Kooperuese - ICR, në partneritet me AICS Tirana dhe Departamentin e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Mjedisor ne Rajonin e Puglias.

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: