Filmime dhe foto nga zona Blue Land në Porto Palermo

Filmime dhe foto nga zona Blue Land në Porto Palermo

Vështrim nëpërmjet fotove dhe filmimeve i detajeve që sjellin në një pamje të vetme vlerat natyrore, kulturore dhe social-ekonomike të zonës së Porto Palermos, zonë e përzgjedhur për tu bashkëmenaxhuar me komunitetin lokal për t’i ruajtur këto vlera dhe për t’ë zhvilluar ato në mënyrë të qëndrueshme.

Seti i fotove dhe filmimeve është realizuar në kuadër të projektit Blue Land në zonën e Porto Palermos në datat 27–30 Qershor 2019.

Projekti BLUE LAND është financuar nga Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi dhe zbatohet bashkërisht nga CIHEAM Bari, Agjencia Kombëtare për Zonat e Mbrojtura-AKZM (Shqipëri), INCA Shqipëri, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Malit të Zi, Universiteti i Mali i Zi - Instituti i Biologjisë Detare, Instituti i Kërkimeve Kooperuese - ICR, në partneritet me AICS Tirana dhe Departamentin e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Mjedisor ne Rajonin e Puglias.

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: