Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Zhvillohet Trainimi i Parë për Zhvillimin e Turizmit të Qëndrueshëm

Vlorë 22-23 Janar 2015.

U zhvillua në qytetin e Vlorës trainimi i Parë për Zhvillimin e Turizmit të Qëndrueshëm në kuadër të projektit “Aktivitete të qëndrueshme ekonomike në Zonat e Mbrojtura Detare të Mesdheut – Komponenti për Shqipërinë”. Në trainim morën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Turizmit, Agjensisë Kombëtare të Turizmit, të Këshillit të Qarkut Vlorë, përfaqësues të Bashkive të Vlorës dhe Orikumit, pedagogë dhe studentë të Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës, përfaqësues të shoqërisë civile etj.

Takimi pati si qëllim të informonte dhe të trainonte pjesëmarrësit mbi praktikat më të mira të zhvillimit të turizmit në nivel ndërkombëtar, zhvillimin e turizmit në Mesdhe, impaktin e tij dhe nevoja për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. Trainues ndërkombëtarë informuan dhe ndanë eksperiencat e tyre nga Gjermania dhe Kroacia.

Gjatë dy ditëve të tranimit të pranishmit u njohën edhe me projektin “Aktivitete të qëndrueshme ekonomike në Zonat e Mbrojtura Detare të Mesdheut – Komponenti për Shqipërinë”, shtetet pjesëmarrëse, zonat e zbatimit të tij, aktorët pjesëmarrës, projekti në Shqipëri, studimet e realizuara si dhe situatën e turizmit në Shqipëri. Gjithashtu ata patën mundësinë të njohin Planin e Menaxhimit të Zonës së Mbrojtur Detare Karaburun-Sazan si dhe Aktivitetet Turistike aktuale në Shqipëri. 

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: