Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Takimi i katërt i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës

Korçë, 4 Dhjetor 2014

U mbajt në Korçë takimi i katërt i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës. Takimi u zhvillua me pjesëmarrjen e të gjithë përfaqësuesve të organizatave partnere të rrjetit (INCA, Iliria-Tiranë, Miqësia-Ulëz, Adreatik-Vlorë, Clean&Green-Korçë, Çajupi-Gjirokastër) si dhe përfaqësuesit të REC. Ky takim kishte si qëllim kryesor diskutimin e aktiviteteve në rrjet dhe veçanërisht planin për 2015.

Meqënse mbledhja e katërt e Rrjetit ishte edhe mbledhja e fundit e parashikuar për këtë vit, takim u konsiderua i rëndësishëm sepse në të u bë një përmbledhje e të gjithë zhvillimeve më të rëndësishmë në rrjet gjatë këtij viti nga përfaqësuesit e secilës organizatë, duke marrë në konsideratë aktivitetet individuale të tyre por edhe ato të përbashkëta të zhvilluara.

Gjatë takimit u theksuan arrtijet e organizatave individuale dhe forcimi i rolit të tyre në nivel lokal por edhe pikat e dobta dhe mangësitë. Gjithashtu u diskutua linja e përgjithshme e zhvillimeve të fundit dhe njëkohësisht problememt teknike lidhur me afatet e raportimit për këtë vit. Duke përmbushur edhe objektivin kryesosr të këtij takimi, sëbashku me përfaqësuasin e REC u diskutuan çështjet prioritare dhe objektivat për vitin 2015.   

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: